Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
  • Juridisk kritisk revision

Juridisk kritisk revision

Ifølge styrelseslovens § 42 skal vi i revisionen i kommuner udføre juridisk kritisk revision. 

Det vil sige, at vi ved revisionen efterprøver, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Juridisk kritisk revision planlægges, udføres og rapporteres sammen med den finansielle revision og den løbende forvaltningsrevision. I forbindelse med revisionsplanlægningen vurderer vi derfor, hvilke områder der især skal udføres juridisk kritisk revision på.

Ud over den lovpligtige revision udfører vores revisorer en lang række ekstraydelser inden for områder som fx udvidet forvaltningsrevision, særlige undersøgelser vedrørende besvigelser, rådgivning om regnskaber, revision af kommunalt ejede selskaber m.m.