Juridisk kritisk revision

Ifølge styrelseslovens § 42 skal vi i revisionen i kommuner udføre juridisk kritisk revision. 

Det vil sige, at vi ved revisionen efterprøver, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Juridisk kritisk revision planlægges, udføres og rapporteres sammen med den finansielle revision og den løbende forvaltningsrevision. I forbindelse med revisionsplanlægningen vurderer vi derfor, hvilke områder der især skal udføres juridisk kritisk revision på.

Ud over den lovpligtige revision udfører vores revisorer en lang række ekstraydelser inden for områder som fx udvidet forvaltningsrevision, særlige undersøgelser vedrørende besvigelser, rådgivning om regnskaber, revision af kommunalt ejede selskaber m.m.
 

Udfyld nedenstående kontaktformular, så kontakter vi dig.

Hvad drejer det sig om?:

Enter security code:
 Security code