Forvaltningsrevision

Vores forvaltningsrevision understøtter effektiviseringen i den kommunale virksomhed, fordi vi har en omfattende viden om den gældende lovgivning og regelsættet for den økonomiske styring og drift i den offentlige sektor.

I kommuner udfører vi obligatorisk forvaltningsrevision (løbende forvaltningsrevision) som en integreret del af den lovpligtige revision. Ved gennemgangen af de forskellige forretningsgange, forvaltningsområder m.v.  vurderer vi løbende, om byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kundens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Vores forvaltningsrevision er en fremadrettet proces. Revisionen skal derfor i lige så høj grad være med til at skabe grundlag for en politisk debat om kundens mål og midler.


Kontakt os for en uforpligtende snak.

Hvad drejer det sig om?:

Enter security code:
 Security code