• Teknik og projekt­forløb

Teknik og projektforløb

Vores business intelligens koncept, OfficeLink®, er typisk sammensat af følgende Microsoft-komponenter: 

  • Dels database/datawarehouse (SQL Server og/eller Access). Databaseprogrammet  benyttes til automatisk at kopiere dataene fra økonomisystemet og til at bearbejde/klargøre data til datapræsentationen. Databasen rummer ligeledes budgetdata fra Excel-filerne.

  • Og dels en slutbrugergrænseflade til præsentation af data (Excel og/eller SharePoint). Slutbrugergrænsefladen benyttes til at opbygge de forskellige automatisk opdaterede skærmbilleder og/eller rapporter, hvor vi blandt andet benytter Pivottabeller og -diagrammer (på både SharePoint og i Excel). Excel benyttes ligeledes til inddatering af budget- og eventuelle koncernelimineringsdata.

Projektforløbet

Virksomheden vil typisk skulle gennemgå nedenstående faser ved investering i OfficeLink®-konceptet fra BDO. Identifikation af umiddelbart behov (via telefon og/eller møde) - lad os eventuelt online vise dig lidt af mulighederne...

  • Afholdelse af workshop/behovsanalyse

  • Implementering/test/dokumentation

  • Undervisning

  • Service/support - bl.a. vha. online support