• Modulerne

Modulerne

Vores business intelligens værktøjer, OfficeLink®, består af en lang række forskellige moduler, hvor vi har fremhævet en del af dem nedenfor.

OfficeLink® Finans

Virksomhedens automatiske/online perioderegnskab med resultatopgørelse, balance, noter, hoved-/nøgletal og grafer. Indeværende måned/kvartal og år til dato – med sammenligning til sidste regnskabsår. Få minutter efter bogholderiets afslutning vil perioderegnskabet være klar til nærmere analyse. Sammenhæng fra økonomisystem til perioderegnskabet styres (”mappes”) direkte i økonomisystemets kontoplan.

OfficeLink® FinansBudget

En udbygning af Finans-modulet, hvor nu også sammenligning til virksomhedens budget er medtaget. Budgetdata kan forefindes i enten økonomisystem eller i eksisterende Excel-baseret budgetmodel. Vi assisterer ligeledes med udarbejdelse af Excel-baseret budgetmodel. Røde og grønne ”trafiklys” indikerer, om man af foran eller bagud i forhold til budget – både i indeværende periode og år til dato.

OfficeLink® FinansKoncern

En udbygning af Finans og/eller FinansBudget, hvor man nu blot også automatisk/online danner koncernregnskabet indeholdende flere selskaber. Modellen håndtere konsolidering og eliminering, hvor sidstnævnte kan foregår i flere niveauer (localGAP, IFRS, Currency, Primo etc). Selskaber i flere forskellige valutaer og forskellige ejerandele er ligeledes en naturlig del af OfficeLink® FinansKoncern.

OfficeLink® RapportSprog3

Modulet giver dig mulighed for på en let og elegant måde at bygge ekstra sproglag på dine Excel-modeller, hvor du i standardmodulet kan vælge mellem Dansk, Engelsk og Tysk. Du kan uden videre selv udskifte et eller flere af de tre sprog med andre sprog. Blot du holder dig til de tre. Med lidt konsulentassistance kan modulet udvides til et ubegrænset antal sprog.

OfficeLink® Salg

Online rapportering af virksomhedens omsætning, dækningsbidrag, DG (og eventuelt antal besøg). Måling på tid (regnskabsår, år, kvartal, måned, uge, dag),kunde (grupper/kategorier, geografi, sælger, branche, type osv) og vare(gruppe/kategori osv.). Bl.a. ved brug af Excel Pivottabeller og –diagrammer kan man frit sammenstille informationer på kryds og tværs af informationer, der er tilgængelige i økonomisystemet. Gående fra de helt overordnede niveauer til drill down helt ned i laveste detaljeringsgrad (bilags-/posteringsniveauet).

OfficeLink® SalgsBudget

En udbygning af OfficeLink® Salg, hvor der nu kan budgetteres pr. kunde/vare/sælger – eller eventuelt blot kundegruppe/varegruppe/sælger. Løbende kan man online sammenholde de realiserede tal med budgettet. Igen vil røde og grønne ”trafiklys” indikere, om man er foran eller bagud i forhold til budget. Udover tidsdimensionen kan der vha. SalgsBudget-modulet sættes trafiklys på både kunder, varer og sælgere.

OfficeLink® Projekt

Anvendes projektstyring i virksomhedens økonomisystem vil OfficeLink® Projekt kunne servere projektinformationer online i Excel. Omdrejningspunktet er de altid ajourførte online oversigter over åbne tilbud og igangværende arbejder. Oversigter, der kan filtreres på tid, kunde, projektleder, projekttype, projektstatus,  osv. Kun informationerne tilgængelige i økonomisystemet sætter grænsen for indholdet i OfficeLink® Projekt.