• Tilbudsrådgivning/bid management

Tilbudsrådgivning/bid management

Vores arbejde med tilbudsskrivning tager udgangspunkt i adskillige års erfaring indenfor området. For at styrke tilbudsarbejdet - og dermed også samarbejdet - vil en af vores jurister ofte indgå som en integreret del af det team, der forbereder tilbuddet.

Vi påtager os gerne den fulde opgave fra A til Z, men vi hjælper selvfølgelig også med delopgaver - alt efter jeres behov. Det kunne for eksempel være:

  • Generel rådgivning (fx via undervisning) om udbudsreglerne
  • Kritisk gennemgang af udbudsmaterialet
  • Tilbudsdisposition, herunder checklister
  • Tovholder på tidsplanen og processen i øvrigt
  • Tilbudsafgivelse og kvalitetssikring af tilbuddet