• Værdiansættelse

Værdiansættelse - hvad er din virksomhed værd?

Vores Corporate Finance - afdeling udarbejder jævnligt værdiansættelser af virksomheder, for at finde ud af, hvor meget den givne virksomhed er værd. Udgangspunktet er, at værdiansættelsen bl.a. skal angive det prisniveau, som kan forventes ved et salg af virksomheden. Er omstændighederne normale, bruger vi 2-3 uger på at udarbejde en værdiansættelse og finde ud af, hvor meget en virksomhed er værd. Du kan altid tage et uforpligtende møde med os, hvis du vil vide, hvor meget din virksomhed er værd.

Værdiansættelse kan være relevant for virksomheden i mange situationer. Udover et forestående salg kan der være andre omstændigheder, der gør, at der er behov for at kende værdien af en virksomhed.

Er der brug for kapitaltilførsel, og skal en uvildig part vurdere, hvad virksomheden er værd, inden der søges om lån hos virksomhedens bank, så giver vi det rigtige beslutningsgrundlag, når vi fastsætter værdien. Er der uoverensstemmelser i ejerkredsen, hvor selskabets aktionæroverenskomst er fastlagt, kan en udtræden af ejerkredsen komme på tale. I den forbindelse er der brug for, at den udtrædende part får sin andel udbetalt til en markedsbestemt pris. Her er den grundige analyse og den rigtige prisfastsættelse af virksomheden meget vigtig.Værdiansættelsesprocessen - hvordan finder vi ud af, hvad en virksomhed er værd?

Vores værdiansættelse starter med en samlet analyse af virksomheden. Vi analyserer det forretningsmæssige grundlag og ser på de markedsmæssige forhold, og hvordan kunde- og leverandørsammensætningen er. Vi gennemgår produktion og ydelser, vurderer på ledelses- og kompetenceforhold samt de grundlæggende selskabsspecifikke forhold. Vi udarbejder en grundig finansiel analyse og vurderer også på, hvordan det forholder sig med køberinteressen, da det har en afgørende betydning for virksomhedens værdi.

Næste trin er, at vi i værdiberegningen af virksomheden konkret går en række punkter igennem:

  • ejendom udskilles evt. ved beregning 
  • normalisering af indtjening
  • værdiberegning DCF
  • værdiberegning EBIT-multipel
  • værdiberegning substansværdi


Vigtigt om værdien i virksomheden

Alle virksomheder er forskellige. Baggrunde, fremtidsudsigter og generelle vilkår gør sig gældende for vurderingen af, hvor meget en virksomhed er værd. Har virksomheden fx et par meget store kunder, der vægter tungt, og er resten af kundeporteføljen spredt godt ud, hvad betyder det så for værdien og for risikoen? Hvordan skal der tages hensyn til, at der er foretaget en række store investeringer, som endnu ikke er afspejlet i indtjeningen?

En situation kan være, at en virksomhed har haft høj indtjening gennem flere år, men det seneste år eller to er tallet faldet - hvordan vurderes det? Måske er virksomheden vækstet voldsomt, og derfor er indtjeningen vokset kraftigt de senere år; det kan være svært at værdisætte. Eller hvordan indregnes det i værdien, at ejeren bestrider alle ledelsesmæssige funktioner, og at der ikke findes en lederkreds under virksomhedsejeren?


Tilbundsgående analyse af virksomhedens forretningsgrundlag

Det materiale, BDO Corporate Finance får udleveret om virksomheden, og det møde, vi afholder med ejerkredsen, er udgangspunktet for vores analyse af forretningsgrundlaget. 
Vi gennemgår virksomhedens eksterne parter, kunder, leverandører, konkurrenter og de markeds- og konkurrenceforhold, der gør sig gældende. Er det fx en branche med relativt høj indtjening og moderat konkurrence, eller har vi at gøre med en virksomhed med intensiv konkurrence og høj konjunkturfølsomhed.

Virksomheden gennemgås ned i detaljen. Kunde- og leverandørforhold undersøges nøje, og det tages med ind i vores betragtning, om der er et specielt afhængighedsforhold i forhold til virksomheden.  Produktionsapparat og produkter ses efter. Er der investeret tilstrækkeligt løbende, eller trænger produktionsapparatet til at blive udskiftet? Organisationen og kompetenceniveauet for medarbejdere gennemgås, og vi vurderer, hvorvidt der er nøglepersoner med specielle kompetencer, som virksomheden er afhængig af.

Vores finansielle analyse gennemgår regnskabet; driftsregnskabet og balance inklusive gældsposter er med i analysen, og er der ikke udarbejdet budgetter, finder vi et anslået niveau for omsætning og indtjening. 


Værdiberegning af virksomheden

Samtlige af de forhold, vi har opregnet her på siden, indgår i værdiberegningen af virksomheden. Vi tager udgangspunkt i kendte metoder, der alle baserer sig på virksomhedens indtjening og balance. Flere metoder hjælper os til at krydstjekke værdiansættelsen af virksomheden. Vi holder tallene op mod eventuelle registrerede virksomhedstransaktioner i den pågældende eller i beslægtede brancher. Fakta sammenholder vi med vores markedskendskab og vores kontinuerlige dialog med investorer, banker mv. I sammenhængen vurderer vi også virksomhedens salgbarhed.  

Værdiansættelsen kan ikke indregne eventuelle synergier hos en køber, fx en konkurrent, som kan føre til besparelser eller mere indtjening ved en sammenlægning. Synergier er nemlig helt afhængige af, hvem køberen er. Vi rådgiver gerne om, hvordan potentielle synergier kan prissættes, hvis der er en konkret køber af virksomheden. Det betyder, at det angivne prisniveau i værdiansættelsen er for virksomheden, når den betragtes isoleret set.


Skriftlig rapport med baggrund og konklusioner

Hele værdiansættelsen samles i en rapport til virksomhedens ledelse. Her forklarer vi hele baggrunden for værdiansættelsen og forudsætningerne.

For at udarbejde rapporten skal vi bruge virksomhedens regnskaber for de sidste tre år sammen med informationer om kunder, leverandører og øvrige forhold i virksomheden. Det tager 2-3 uger at udarbejde en værdiansættelse under normale omstændigheder.


Book et møde

Vi står altid klar til et gratis og uforpligtende møde omkring værdisættelsen af din virksomhed. Udfyld formularen nedenfor, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 

Sikkerhedskode:
Retype the numbers below:
 Security code