• Viden, vilje og motivation, der gør en forskel

Viden, vilje og motivation, der gør en forskel

Medarbejderne er BDO’s vigtigste ressource. Det er din viden, vilje og motivation, der gør en forskel i mødet hos kunden. Derfor er det vigtigt for BDO, kunderne og ikke mindst dig selv, at du opnår succes. 

Vi har et fælles ansvar for at skabe både resultater og trivsel i dagligdagen, og vi arbejder sammen for at sikre, at motivationen og evnerne til at skabe succes er til stede og kontinuerligt udbygges. Det kræver en god dialog, hvor forventningerne afstemmes.

RADAR

Resultater - Adfærd - Dialog - Aktiviteter - Realistisk 

Du vil hvert år blive indbudt til en RADAR samtale med din leder. RADAR er BDO's medarbejderudviklingssamtale.

I Radar samtalen vil du få en tilbagemelding på dine præstationer det seneste år, ligesom du og din leder ser fremad og udarbejder en handlingsplan, hvor netop dine kompetencer, dit potentiale og dine ønsker samt lederens forventninger til dig beskrives.