• Historie

Historie

Vores vækst bygger på resultat af en forretning, hvor der er fokus på kundernes behov og udfordringer.

BDO’s historie tager sin begyndelse i 1903 og datidens København, hvor intendanten ved 3. Regiment Albert Hjorth-Hansen fik den gode ide at supplere sin beskedne løn med bogføringsarbejde og revision.

Virksomheden blev hurtigt en succes, og grundlaget for den revisionsvirksomhed, der senere blev til BDO, var skabt.


Fornuften som rettesnor

Vores vækst bygger på resultat af en forretning, hvor der er fokus på kundernes behov og udfordringer samt af sammenlægninger med de lokale revisionsfirmaer, der har ønsket at blive en del af BDO.

Vi har siden Albert Hjorth-Hansens dage altid brugt den sunde fornuft som rettesnor for udviklingen af vores forretning - simpelthen fordi det giver de bedste resultater af de initiativer og tiltag, vi iværksætter og gennemfører.