Ret momsen i TastSelv Erhverv

09 maj 2015

SKAT har nu gjort det muligt at rette tidligere indberettet moms direkte i TastSelv Erhverv i stedet for at indsende manuel blanket.

Tidligere er blanket 31.099 ”Fejl i momsafregningen/Efterangivelse til rettelser” blevet anvendt af både virksomheder og revisorer, hvis der skulle ske rettelser til tidligere indberettet momsangivelser.

Pr. 21. april 2015 har SKAT åbnet op for, at rettelser kan ske digitalt via TastSelv Erhverv.

Løsningen giver mulighed for at lave rettelser til en afregningsperiode i TastSelv Erhverv. Perioder, som er åbne for rettelser, er perioder, som kan rettes via en ordinær genoptagelse, dvs. perioder der er mindre end 3 år, beregnet fra angivelsesfristen. Hvis det ønskes at rette i ældre afregningsperioder, skal der anmodes om ekstraordinær genoptagelse via de links, som findes i TastSelv Erhverv.

Hvis der findes fejl i den ordinære angivelse til en afregningsperiode, kan denne metode anvendes. Virksomheden får resultatet med det samme og kan samtidig rette et betalingstræk til NETS Leverandørservice for at se hvilket beløb, der sendes til virksomhedens skattekonto.

Løsningen findes i TastSelv Erhverv under ”Moms” i venstremenuen.

Vær opmærksom på, at rettelser, som tidligere er foretaget via blanket eller brev til SKAT, ikke er synlige på kvitteringer i TastSelv Erhverv. Tallene i kolonnen ”Tidligere indberettet” er derfor opgjort uden indregning af rettelser, som tidligere er foretaget via de tidligere manuelle processer.

Der er alene tale om en begrænsning i visningen i TastSelv Erhverv. SKAT har registreret de rettelser, som tidligere er foretaget via blanket, og de skal derfor ikke indberettes igen.

Det er vigtigt, at hvis der tidligere er rettet en momsangivelse via blanket 31.009/e-blanket, og der nu er yderligere rettelser til samme momsangivelse, alene benyttes muligheden for at indtaste den nye difference i kolonnen ”Ændring”. Kolonnen ”Resultat” bliver ligeledes opgjort uden indregning af rettelser, som tidligere er foretaget på blanketter.