Moms- og skattetjek giver tryghed og fordele ved SKAT

Ditte Mosegaard Jørgensen , Manager, cand.merc.aud. |

10 januar 2018

Er du usikker på, om din virksomheds grundlag for indberetning af moms og skat er korrekt, så kan BDO hjælpe dig. Ved at få udført et Moms- og Skattetjek er der fordele ved SKAT.

Det er ikke en ydelse SKAT stiller til rådighed, men et tjek du skal kontakte en revisor for at få udført. Formålet er, at virksomheden bliver betrygget i, at de oplysninger, den indberetter til SKAT, er korrekte, og BDO er klar til at hjælpe dig.

Moms- og skattetjekket sker ved en gennemgang af en række udvalgte forhold, og sikrer, at de fejl eller mangler, som evt. er sket, bliver rettet forud for indberetningen til SKAT.

Her kan du læse om de fordele, der opnås hos SKAT ved gennemførsel af et Moms- og skattetjek

Når Moms- og skattetjekket er udført, skal der indsendes en erklæring fra revisor til SKAT.

Kontakt BDO’s lokale revisorer for nærmere information og aftaler om et Moms- og skattetjek.

Kontakt kontorsteder