Fejl i brev om selvangivelse i TastSelv Selskabsskat

05 juni 2015

FSR har netop bragt følgende nyhed på deres hjemmeside:
”SKAT åbnede mandag den 4. maj 2015 op for at modtage selskabers selvangivelse via TastSelv Selskabsskat (DIAS). 

I den forbindelse blev der fra SKAT den 5. maj udsendt breve via E-boks til alle de selskaber, foreninger mv., der skal selvangive via DIAS for indkomståret 2014.

Det har dog desværre vist sig, at der kan være fejl i brevene. På grund af en flettefejl kan brevene være påført et forkert navn og adresse samt evt. forkert information. Brevene indeholder kun offentlig tilgængelig information. SKAT vil udsende nye breve. 

SKAT er opmærksom på fejlen, og det er således ikke nødvendigt at kontakte SKAT herom.”