Udbetaling af negativ skat af udviklingsomkostninger

18 maj 2016

Virksomheder, der afholder udgifter til forskning og udvikling, og som har underskud, kan få udbetalt negativ skat. For sambeskattede selskaber opgøres beløbet på grundlag af sambeskatningsindkomsten.

Muligheden for udbetaling gælder såvel for selskaber som for personer, der driver selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen og som har afholdt udgifter til forskning og/eller udvikling og har negativ indkomst. De kan i så fald få udbetalt et beløb svarende til skatteværdien (2015 = 23,5 %) af omkostningerne. Dog højst af underskuddet og maksimalt af et beløb på 25 mio. kr.

De udbetalte beløb er ikke skattepligtige. Til gengæld kan underskuddene ikke fremføres til modregning i positiv indkomst i efterfølgende år. Ansøgning om udbetaling skal indsendes samtidig med selvangivelsen for det pågældende år.

SKAT har netop offentliggjort en afgørelse, hvor et nystiftet selskab fik bekræftet, at det kunne bruge reglerne i forhold til de omkostninger, som selskabet havde afholdt i forbindelse med udvikling af en avanceret applikation til online lektiehjælp.