Uafklaret om der kan meldes fra overfor SKAT

22 april 2014

Det er uvist, hvorvidt ejere af K/S-anparter, forældrelejligheder og andre mindre udlejningsejendomme m.v. kan melde fra overfor den nye selvangivelsesordning S15. 

Ca. 142.000 mindre selvstændige erhvervsdrivende oplevede i år noget nyt. I stedet for en såkaldt udvidet selvangivelse for 2013 modtog de – samtidig med alle lønmodtagere – en årsopgørelse fra SKAT med et fortrykt resultat af deres erhvervsmæssige aktivitet.

Dette uanset at SKAT ikke havde den mindste anelse om, hvad resultatet udgjorde. SKAT havde blot fortrykt et resultat lig med det forskudsregistrerede resultat alternativt resultatet for 2012. Årsopgørelsen var derfor forkert lige fra starten og krævede derfor korrektion hos alle.

Når SKAT – i øvrigt uden forudgående information til de berørte – valgte denne fremgangsmåde, skyldes det et ønske om at begrænse det antal sager, der opstår, når der ikke indsendes selvangivelse til tiden.

Den nye procedure skabte stort postyr. Især blandt de skatteydere, som bruger revisorbistand til deres selvangivelse. De havde selvsagt svært ved at forstå, hvorfor de modtog en årsopgørelse – tilmed åbenlyst forkert – inden de for manges vedkommende overhovedet havde afleveret deres bilag for 2013 til revisoren.

I slutningen af marts måned udsendte FSR – danske revisorer meddelelse om, at de berørte kan vende tilbage til den gamle procedure, hvis de senest den 1. maj 2014 giver SKAT skriftlig besked herom.

Efterfølgende er der hos SKAT imidlertid opstået tvivl om, hvorvidt der i det hele taget er hjemmel til at give skatteyderne denne valgmulighed. Og spørgsmålet undersøges stadig. Vi opfordrer derfor til at følge nyhederne på skat.dk i de kommende dage.

De personer, som er blevet omfattet af den nye ordning og som nu – hvis SKAT giver grønt lys - kan framelde sig denne, har følgende karakteristika:

  • De er ikke momsregistrerede og/eller lønsumsregistrerede.
  • Deres virksomhedsresultat udgør 25 % eller mindre af deres samlede personlige indkomst.
  • De har ikke opsparet overskud i virksomhedsordningen, hensatte beløb på en konjunkturudligningskonto og har ikke anvendt kunsterbeskatningsordningen.
  • De er fuldt skattepligtige til Danmark.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.