Tilskud til el-intensive virksomheder

26 august 2015

Virksomheder med et meget stort el-forbrug har mulighed for at søge om tilskud til betaling af PSO-afgift, hvis de indgår en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering.

Folketinget har vedtaget, og efterfølgende fået EU-godkendt, en lempelse af PSO-afgiften for de el-intensive virksomheder. Det vil sige virksomheder, hvis hovedaktivitet er omfattet af de såkaldte NACE-koder.

De omfattede virksomheder skal deles om et beløb på 185 mio. kr. om året i perioden 2015 – 2020. Energistyrelsen vurderer, at tilskuddet derfor vil beløbe sig til ca. 7 øre pr. kWh. Det svarer til 7.000 kr. pr. 100.000 kWh.

Tilskuddet er betinget af, at virksomheden indgår en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. Det betyder for det første, at virksomheden skal opbygge, implementere og vedligeholde et certificeret energiledelsessystem.

For det andet skal virksomheden udarbejde og gennemføre særlige undersøgelser af el-forbruget i produktionen med henblik på at identificere potentielle indsatsområder.

Endelig skal virksomheden gennemføre el-besparelsesprojekter med under 5 års simpel tilbagebetalingstid. I visse tilfælde kan virksomheden dog indgå en aftale med Energistyrelsen om gennemførelse af andre energibesparelser.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.