Skift af selvangivelsestype for kommanditister m.fl.

10 februar 2016

Kommanditister samt ejere af forældrelejligheder og andre mindre udlejningsejendomme, der ønsker en udvidet selvangivelse i stedet for en fortrykt årsopgørelse, har frist til den 1. marts med at give SKAT besked.

For to år siden startede SKAT uden forudgående varsel en ny praksis, hvorefter en stor gruppe selvstændig erhvervsdrivende – primært kommanditister og mindre ejendomsudlejere – fik tilsendt en årsopgørelse med et fortrykt anslået resultat af deres erhvervsmæssige aktivitet i stedet for en såkaldt udvidet selvangivelse.

For mange i denne gruppe – især dem, der bruger revisorbistand til deres selvangivelse – er denne fremgangsmåde ikke særlig hensigtsmæssig, fordi det skattemæssige resultat måske endnu ikke er opgjort på dette tidspunkt.

Ordningen er imidlertid ikke tvungen. De berørte erhvervsdrivende har således mulighed for indtil den 1. marts 2016 at give SKAT besked om, at de ønsker en traditionel udvidet selvangivelse. Ændringen skal i givet fald ske via TastSelv. Skiftet kan kun foretages for det enkelte år og ikke for flere år ad gangen. Selvstændige, der skiftede selvangivelsestype sidste år, skal således gøre det igen, hvis de også for indkomståret 2015 ønsker en udvidet selvangivelse.

Fristen den 1. marts 2016 er endelig. Anmodninger om skifte efter denne dato imødekommes ikke.