Skattepenge til personer, der har arbejdet i udlandet

27 januar 2014

Har du arbejdet i Sverige, Norge eller Tyskland i årene 2010 – 2013, fx som håndværker eller sygeplejerske, kan du godt begynde at glæde dig. Sidst på året sætter SKAT nemlig ganske uopfordret penge ind på din konto. 

Danskere, der tager job i udlandet, men bevarer deres fulde danske skattepligt, skal medregne den udenlandske lønindkomst ved den danske indkomstopgørelse. Også selv om der er betalt skat i udlandet af indkomsten.

Ved den danske skatteberegning tages der højde for den udenlandske skat. Enten ved at den beregnede danske skat nedsættes med den i udlandet faktisk betalte skat. Eller ved at den danske skat nedsættes med den del, der forholdsmæssigt kan henføres til den udenlandske indkomst.

Hvorvidt nedsættelsen skal ske på den ene eller anden måde afhænger af den dobbeltbeskatningsoverenskomst, som Danmark har indgået med det pågældende land.

I de tilfælde, hvor den danske skat er nedsat forholdsmæssigt, og hvor personen har betalt sociale bidrag i arbejdslandet, har Danmark hidtil anvendt en beregningsmetode, der har betydet, at de pågældende ikke har haft fuld glæde af deres personfradrag. Det samme gælder ved skattenedsættelse efter en særlig 42-dages regel (§ 33 A lempelse).

Efter pålæg fra EU har regeringen nu ændret reglerne med tilbagevirkende kraft til 2010. Det betyder, at SKAT i løbet af 2014 vil gennemgå ca. 100.000 årsopgørelser, hvor skatten skal omberegnes. SKAT forventer at udbetale de for meget betalte skatter – i alt nok over 300 mio. kr. – sidst på året. Udbetalingen sker helt automatisk, da SKAT kan udsøge de berørte personer i deres systemer. Se det udsendte styresignal her.

Størrelsen af tilbagebetalingen afhænger af den enkelte persons indkomstforhold, men det vil i bedste fald dreje sig om et beløb på op til ca. 16.000 kr. pr. år. Hertil kommer rentegodtgørelse. Personer, der har arbejdet i udlandet i alle årene 2010 – 2013, vil derfor i nogle tilfælde kunne se frem til en tilbagebetaling på op til ca. 75.000 kr.

Det er primært personer, der har arbejdet i Norge, Sverige, Finland, Island, Tyskland og Holland, der har været ramt af den hidtidige praksis, og som har krav på tilbage-betaling. Der vil derfor være mange håndværkere og sygeplejersker blandt de berørte.

SKAT genoptager som nævnt kun tilbage til 2010. Efter vores opfattelse kan der udmærket argumenteres for, at der som minimum burde være indrømmet genoptagelse tilbage til 2003. Det sidste ord i sagen er derfor næppe sagt endnu.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.