Skattelettelser i 2017 under alle omstændigheder

05 oktober 2016

Uanset om regeringen får en politisk aftale om sin 2025-plan eller ej, får vi alle sammen mindre skattelettelser i 2017. Det sikrer den årlige regulering af de forskellige beløbsgrænser i skattelovgivningen nemlig.

Skatteministeriet har for nylig offentliggjort de beløbsgrænser, der kommer til at gælde i 2017. Der er tale om de beløbsgrænser, der reguleres efter den almindelige lønudvikling. Næste år forhøjes beløbene i de fleste tilfælde med 2,2 %. Enkelte dog lidt mere som følge af indfasningen af skattereformen fra 2012.

Generelt er der tale om små reguleringer, og for dem, der bor i kommuner, som hæver kommuneskatten i 2017, vil reguleringen næppe i alle tilfælde være tilstrækkelig til at udligne virkningen heraf.

Personskatteområdet
Topskattegrænsen hæves med 12.300 kr. til 479.600 kr. Det giver isoleret set en skattelettelse på 1.845 kr. til dem, der ligger over grænsen. Kun personer med en gennemsnitlig månedlig indkomst på over 43.442 kr. før bruttoskat (arbejdsmarkedsbidrag) skal dermed betale topskat i 2017.

Personfradraget til voksne stiger med 1.000 kr. til 45.000 kr., mens det til unge under 18 år stiger med 800 kr. til 33.800 kr.

Personer i arbejde kan glæde sig over en stigning i det maksimale beskæftigelsesfradrag på 2.000 kr. til 30.000 kr.

Grænsen for det maksimale indskud på ratepensioner hæves med 1.100 kr. til 53.500 kr., mens der på de særlige aldersopsparinger i 2017 kan indskydes 29.600 kr. (28.900 kr. i år).

Det skattepligtige beløb for fri telefon vil også i 2017 udgøre 2.700 kr., mens det maksimale beskatningsbeløb for ægtefæller, der begge har fri telefon, stiger med 100 kr. til 3.600 kr.

Gaver
De gavmilde kan se frem til, at grænsen for det maksimale fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner hæves med 400 kr. til 15.600 kr., mens grænsen for afgiftsfrie gaver til børn og børnebørn m.fl. hæves med 1.400 kr. til 62.900 kr. og med 500 kr. til 22.000 kr. for gaver til svigerbørn.

Grænsen for den skattefrie julegave fra arbejdsgiveren forhøjes ikke i 2017 og vil derfor også dér lyde på 800 kr. Bagatelgrænsen for personalegoder udgør i 2017 uændret 1.100 kr., mens den særlige bagatelgrænse for goder, der er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, i 2017 hæves med 100 kr. til 5.900 kr.

De rejsende
Lønmodtagere, der rejser meget, kan se frem til, at satserne for skattefrie godtgørelser hæves en lille smule. Kostsatsen hæves med 10 kr. til 487 kr. pr. døgn, mens logisatsen stiger med 4 kr. til 209 kr. Den særlige 25 %-godtgørelse til dem, der får dækket deres kostudgifter efter regning, kommer i 2017 til at lyde på 121,75 kr.

For rejsende lønmodtagere, der ikke modtager skattefrie godtgørelser, men som i stedet foretager fradrag for rejseudgifter på selvangivelsen, stiger det maksimale fradrag i 2017 med 600 kr. til 26.800 kr.