Skattefrie diæter til jyske håndværkere på job i København

07 september 2016

SKAT har bekræftet, at der kan stilles bolig til rådighed for og udbetales skattefrie diæter til medarbejdere, der periodisk skal arbejde langt fra deres bopæl, uanset at de tager deres ægtefælle eller kæreste med.

Når en arbejdsgiver udsender en medarbejder til at arbejde på en midlertidig arbejdsplads – fx et byggeri – kan arbejdsgiveren skattefrit stille en bolig til rådighed for medarbejderen og dække dennes leveomkostninger på det midlertidige arbejdssted, hvis medarbejderen kan siges at være på ”rejse” i skattemæssig forstand.

Rejsebegrebet
Det skattemæssige rejsebegreb er i første række forankret omkring det faktum, at medarbejderen skal arbejde så langt fra sin sædvanlige bopæl, at han eller hun ikke har mulighed for at tage hjem og overnatte.

Hvornår dette er tilfældet beror imidlertid på en konkret vurdering, hvor der ikke kun tages hensyn til afstanden mellem bopælen og arbejdsstedet, men også til varigheden af opgaven, indkvarteringsformen samt medarbejderens personlige forhold.

Når ægtefællen tager med på rejsen
En særlig problemstilling i forhold til rejsebegrebet opstår, når den udstationerede på den ene side opretholder sin normale bopæl, men på den anden side tager ægtefællen eller kæresten med på rejsen. Dette kan medføre tvivl om, hvorvidt medarbejderen overhovedet er på rejse. Om den midlertidige bopæl er blevet til en fast bopæl.

I en dom fra 2008 fastslog Vestre Landsret, at et lægeægtepar ikke kunne anses for at være på rejse i skattemæssig forstand, selvom de i forbindelse med et turnusjob bevarede deres andelslejlighed i en anden by og fra tid til anden også benyttede denne og i en del af perioden opretholdt deres folkeregisteradresse her.

Ny afgørelse fra SKAT
Den omstændighed, at ægtefællen eller kæresten tager med, udelukker imidlertid ikke altid, at den udstationerede kan anses for at være på rejse. Det viser et nyligt bindende svar fra SKAT.

Sagen handlede om en jysk entreprenørvirksomhed, der skulle opføre at større byggeri i København. Byggeperioden forventedes at strække sig over ca. 3 år, og virksomheden ønskede at udsende 3 medarbejdere til at forestå ledelsen af byggeriet. De ville blive indkvarteret i hver sin lejlighed betalt af arbejdsgiveren, ligesom denne ville dække deres leveomkostninger enten efter regning eller med skattefrie godtgørelser.

Alle tre medarbejdere ville under udstationeringen opretholde deres normale bopæl i Jylland og i vid udstrækning tilbringe weekender og ferier her, hvor de fortsat også ville være tilmeldt folkeregistret.

Den ene af medarbejderne havde en kæreste, som overvejede at flytte med til København og søge arbejde der i udstationeringsperioden. Og en anden havde en gravid kæreste, som ligeledes overvejede at flytte med til København og tilbringe barselsperioden der. Efter endt barselsorlov og frem til afslutningen på udstationeringsperioden ville hun arbejde i København.

Uanset at de to medarbejderes kærester flyttede med til København, bekræftede SKAT i det bindende svar, at de kunne anses for at være på rejse i skattemæssig forstand.