SKAT kan gå 6 år tilbage i firmabilsager

01 januar 2014

Der hviler en tung bevisbyrde på hovedaktionærer i blandt andet firmabilsager. Blot en enkelt privat tur i en gulpladebil kan føre til firmabilbeskatning hele 6 år tilbage i tid.

I skatteforvaltningsloven er der fastsat regler for, hvor mange år tilbage i tid, som SKAT kan ændre en skatteansættelse. Disse tilsiger, at SKAT ikke kan varsle en ændring senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

I øjeblikket kan SKAT således ikke gå længere tilbage end til indkomståret 2010. Og dette år forælder den 1. maj 2014, hvorefter SKAT ikke kan gå længere tilbage end til indkomståret 2011.

Der gælder imidlertid en undtagelse i forhold til sager om såkaldte ”kontrollerede transaktioner”. I sådanne sager kan SKAT i øjeblikket gå tilbage til indkomståret 2008, idet ligningsfristen i sager herom er forlænget med 2 år.

Begrebet ”kontrollerede transaktioner” omfattede oprindelig kun koncerninterne transaktioner på tværs af landegrænser (transfer pricing). I 2005 blev reglerne imidlertid udvidet til også at omfatte indenlandske transaktioner, herunder også transaktioner mellem personer og selskaber. Dog kun personer med bestemmende indflydelse over sådanne. Altså hovedaktionærer.

Det har efterfølgende været omtvistet, hvorvidt også forhold, der knytter sig hovedaktionærens ansættelse i selskabet – herunder firmabilordninger – kan anses for en ”kontrolleret transaktion”. 

Kort før jul fastslog Østre og Vestre Landsret samstemmende, at dette er tilfældet. Dommen fra Vestre Landsret kan læses her. Dommen fra Østre Landsret kan læses her.

BDO mener

Retsstillingen er nu den, at SKAT i dag kan varsle en firmabilbeskatning tilbage til indkomståret 2008.

Er der tale om en bil til en værdi på 600.000 kr. vil det – inklusive restskattetillæg og morarenter - derfor udløse et samlet skattekrav mod hovedaktionæren på langt over 500.000 kr. for perioden 2008 – 2013, hvis der intet har været selvangivet. Hertil kommer eventuelle krav mod selskabet i form af efterbetaling af moms og afgifter, hvis der er tale om en bil på gule plader.

Har bilen rent faktisk været anvendt til private formål i hele perioden er dette selvfølgelig helt i orden. I praksis er hovedaktionærerne imidlertid nærmest retsløse i sådanne sager. Bliver de blot fanget en enkelt gang i en kontrolaktion, indtræder der straks omvendt bevisbyrde. Det betyder, at det er hovedaktionæren, der skal bevise, at han eller hun ikke også tidligere har anvendt bilen til private formål. En bevisbyrde som normalt ikke kan løftes.

Dette kan illustrere med en dom af 30. maj 2013 fra Østre Landsret. I denne sag var en hovedaktionær blevet stoppet ved en trafikkontrol. Han var kørende i en Porsche Cayenne på gule plader. Foran i bilen lå der en pakke bleer, nogle morgenmads-produkter samt flydende vaskemiddel. Alt sammen indkøbt i det lokale Føtex. Under hensyntagen hertil fandt Landsretten det godtgjort, at han havde brugt bilen til privat kørsel, og at dette ikke blot gjaldt på den dag, hvor han blev stoppet, men i hele den periode, hvor han havde haft stillet bilen til sin rådighed.