Rettelse til artikel om 30 %-ordningen

30 december 2015

Hvis det viser sig, at der er indbetalt for meget til pensionsordningen – altså mere end 30 % af overskuddet – kan det overskydende beløb ikke betales tilbage uden, at dette sidestilles med en ophævelse af ordningen.

I Depechen 2015, nr. 25, bragte vi en artikel om selvstændiges indskud på pensionsordninger efter den særlige 30 %-ordning. Vi skrev heri, at der i tilfælde af for store indskud består flere muligheder, herunder at den overskydende del kan tilbagebetales skatte- og afgiftsfrit. Dette var desværre ikke rigtigt. Beløbet kan enten overføres til næste år som forudbetaling på dette års fradrag efter 30 %-ordningen, eller også kan det næste år fratrækkes enten helt eller delvist efter reglerne om fradragsfordeling over 10 år.

Vi rettede straks den version af artiklen, som ligger på vores hjemmeside, men var du tidligt ude, har du ikke fået den rigtige information. Derfor denne notits. Den rettede version af artiklen kan du læse her.