Registreringsafgift - flytning af avancer

05 november 2014

Registreringsafgiften har stor betydning for prisen på nye biler. Forhandlerne har en interesse i at flytte avancen på nye biler over på ekstraudstyr eller på ibyttetagne brugtbiler, og det giver konflikter med SKAT.

I Depechen 2013, nr. 25, omtalte vi den kontrolaktion, som SKAT har gennemført blandt autoforhandlere. SKAT har ved aktionen ønsket at undersøge, om forhandlerne på ulovlig vis har flyttet deres avance på nye biler over på ekstraudstyr, der er solgt sammen med bilen, og/eller til kundens gamle bil i de tilfælde, hvor denne er taget i bytte. I begge tilfælde for at minimere registreringsafgiften på den nye bil.

Lovgivningen på området er imidlertid ikke særlig klar, ligesom SKAT ikke har udsendt vejledninger herom. Derfor er mange forhandlere også blevet stødt over den bastante ageren, som SKAT har udvist i kontrolsagerne, og hvor de ifølge forhandlerne ikke udvist megen forståelse for, hvordan handel med biler sker i praksis.

Derfor har der i branchen været stor spænding omkring udfaldet af de første klagesager, hvoraf SKAT netop har offentliggjort den første kendelse fra Landsskatteretten.

Sagen handlede om en autoforhandler, hvor SKAT havde gennemgået alle nyvognssalg i perioden 1. februar 2009 – 31. december 2010. SKAT havde i forlængelse heraf rejst krav om betaling af et beløb på knap 400.000 kr. i yderligere registreringsafgift vedrørende 26 biler. Det var sket med henvisning til, at alle de nye biler var solgt med tab, mens de ibyttetagne brugtbiler alle var solgt med fortjeneste. Landsskatteretten gav imidlertid forhandleren medhold i klagen. Det skete med den begrundelse, at den blotte konstatering af tabet på den nye bil og gevinsten på den brugte ikke var til at dokumentere, at der var flyttet avance.

Kommentar

Afgørelsen – der ikke er indbragt for domstolene - er et markant nederlag for SKAT. Måske derfor, at det har taget dem næsten 5 måneder at offentliggøre kendelsen. Det sidste ord i disse sager er dog ikke sagt, idet der er flere afgørelser på vej. Foreløbig hilser vi med tilfredshed, at Landsskatteretten så klart fastslog, at der skal foretages en individuel vurdering af hvert salg, når det skal afgøres, om registreringsafgiften er beregnet korrekt.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.