Partnerselskaber vs virksomhedsordningen

20 maj 2015

Skatterådet har i en ny afgørelse fastslået, at det ikke er muligt at nulstille indskudskontoen, når der købes en andel i et partnerselskab, som ejer aktier i fx datterselskaber.

Et partnerselskab (forkortet P/S) er en kombination af et aktieselskab og et kommanditselskab. Selskabsretligt er de underlagt mange af de samme regler som kapitalselskaber, men skattemæssigt er de transparente. De er ikke selvstændigt skattepligtige. I stedet beskattes overskuddet hos ejerne, partnerne.

Anvendelsen af partnerselskaber som organisationsform for virksomheder med flere ejere har vundet stor udbredelse inden for de senere år. Især inden for de liberale erhverv. Det er der flere årsager til.

I de tilfælde hvor partnerne ejer deres andel af partnerselskabet via et anpartsselskab, anses de i skattemæssig forstand ikke for ansat i partnerselskabet, men i anpartsselskabet. Det betyder, at de hver for sig kan bestemme størrelsen af deres løn samt omfanget og arten af frie goder, hvilket af mange anses for en stor fordel.

En del partnere ejer dog deres andel af partnerselskabet personligt. De anvender derfor virksomhedsskatteordningen. Det medfører imidlertid en udfordring i de tilfælde, hvor partnerselskabet ejer aktier, fx i datterselskaber. Det viser en netop offentliggjort afgørelse fra Skatterådet.

Udfordringen skyldes, at aktier som altovervejende hovedregel ikke må indgå i virksomhedsordningen. Det betyder, at personer, der indtræder i et partnerselskab, der ejer aktier, automatisk kan få en negativ indskudskonto fra starten. Spørgsmålet i sagen var, om den negative indskudskonto kunne nulstilles, hvilket er muligt, hvis der ikke er medtaget privat gæld i virksomheden. Det blev gjort gældende, at det var åbenbart, at dette ikke var tilfældet.

Skatterådet var ikke enigt heri. Rådet mente – med henvisning til en gammel Vestre Landsretsdom - at lån til erhvervelse af aktiver, der ikke er medtaget i virksomhedsskatteordningen, aldrig kan anses for erhvervsmæssige i denne sammenhæng. Indskudskontoen kunne derfor ikke nulstilles.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.