Parkeringsudgifter kan igen godtgøres skattefrit

05 oktober 2016

SKAT har bøjet sig og accepterer nu – med tilbagevirkende kraft – at arbejdsgivere skattefrit kan refundere medarbejdernes parkeringsudgifter, selvom der samtidig udbetales skattefrie kørepenge.

I begyndelsen af 2016 ændrede SKAT teksten i sin egen juridiske vejledning, sådan at det af denne fremgår, at arbejdsgivere ikke skattefrit kan refundere de eventuelle parkeringsudgifter, som medarbejderne ofte må betale, når de tager på kundebesøg eller til møder ude i byen, hvis der også udbetales skattefrie kørepenge for den tur, som parkeringen er en del af. Årsagen er, at satsen for den skattefrie befordringsgodtgørelse også dækker parkeringsudgifter.

Den udmelding skabte megen ståhej, da den blev kendt, fordi der næppe findes en eneste arbejdsgiver, som ikke i tillid til den tidligere formulering har refunderet parkeringsudgifter samtidig med udbetaling af skattefrie kørepenge.

Den tidligere formulering var nemlig baseret på forarbejderne til reglerne om arbejdsgiverbetalt parkering ved jobbet. Det fremgår klart af disse, at også parkeringsudgifter ude i byen kan dækkes skattefrit samtidig med udbetaling af skattefrie kørepenge.

SKAT var dermed havnet i den situation, at disse forarbejder sagde ét, mens bekendtgørelsen om satserne for skattefri befordringsgodtgørelse sagde noget andet.

Nu har SKAT så truffet den beslutning at lade forarbejderne til parkeringsbestemmelsen have forrang. Det fremgår af et udkast til et styresignal. Beslutningen betyder, at formuleringen i den juridiske vejledning nu rulles tilbage til det, som der stod tidligere. At udbetaling af skattefrie kørepenge ikke udelukker refusion af faktiske parkeringsudgifter.

Undtagelser
Den glædelige meddelelse fra SKAT er ikke uden torne. I styresignalet anføres, at ændringen ikke kommer til at gælde for selvstændige og for honorarmodtagere. De kan således ikke foretage fradrag for erhvervsmæssig kørsel med satserne for den skattefrie befordringsgodtgørelse og samtidig fratrække faktiske udgifter til parkering.

Fremtiden
Frem til nytår er det muligt for lønmodtagere at få udbetalt skattefri godtgørelse og samtidig få refunderet parkeringsudgifter. I realiteten er der tale om dobbeltdækning, da der i satserne for befordringsgodtgørelse, som beskrevet, er medregnet parkeringsudgifter.

Det er endnu uvist, hvorvidt SKAT vil indstille til Skatterådet, at satsen for skattefri befordringsgodtgørelse med virkning fra 1. januar 2017 nedsættes med den andel, der er indregnet til dækning af parkeringsudgifter.