Om skift mellem momsafregningsperioder

16 december 2015

Den 1. januar er skiftedag for virksomheder, der er kommet over eller under den omsætningsgrænse, der gælder for den gruppe, som de i øjeblikket er placeret i.

Virksomhedernes momsafregningsperiode afhænger af deres omsætning.

Små virksomheder med en omsætning på under 5 mio. kr. eksklusive moms afregner moms på halvårsbasis. Momsen for 2. halvår af 2015 skal indberettes senest den 1. marts 2016.

Virksomheder med en omsætning på over 5 mio. kr. eksklusive moms, men under 50 mio. kr., afregner moms på kvartalsbasis. Momsen for oktober kvartal 2015 skal indberettes senest den 1. marts 2016.

Virksomheder med en omsætning på over 50 mio. kr. eksklusive moms afregner moms på månedsbasis. Momsen for december måned 2015 skal indberettes senest den 25. januar 2016.

Flytningen mellem afregningsperioderne sker som udgangspunkt automatisk. SKAT måler omsætningen i perioden 1. juli – 30. juni og flytter herefter afregningsperioden pr. 1. januar. Det kommende nytår markerer derfor skiftedag for de virksomheder, som i perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015 har haft en omsætning, der ikke passer til den gruppe, som de er indplaceret i.

Der er intet til hinder for, at en virksomhed kan have en kortere afregningsperiode end den, som deres omsætning tilsiger. Dette kan være interessant for virksomheder, der står overfor større investeringer eller som er i en opstartsfase og som derfor har negativ moms. Ansøgning om ændring af afregningsperiode sker via virk.dk.

Flytning efter ansøgning er kun muligt to gange om året. Nemlig pr. 1. januar og pr. 1. juli og ansøgning om flytning skal indsendes senest 1 måned før ændringen. På nuværende tidspunkt kan frivillig flytning således tidligst komme på tale til den 1. juli 2016 og ansøgning herom skal i givet fald indsendes senest den 31. maj 2016.