Ny forskudsopgørelse til 250.000 skatteydere

18 maj 2016

SKAT udsender i øjeblikket forslag til ny forskudsopgørelse til omkring 250.000 borgere. Det kræver en aktiv handling, hvis du er mellem de udvalgte, men ikke ønsker, at det nye skattekort skal træde i kraft.

Udsendelsen af forslag til nye skattekort for 2016 er et led i bestræbelserne på at nedbringe omfanget af restskatter, men faktisk sender SKAT også forslag til dem, som ser ud til at få overskydende skat. Der er dog indlagt 2 beløbsgrænser i systemet.

Som hovedregel udsender SKAT forslag til nyt skattekort til alle borgere, som ser ud til at få enten en restskat eller en overskydende skat på over 5.000 kr. for 2016. For lavindkomstgrupper – studerende og pensionister m.fl. – er grænsen dog 1.000 kr.

Automatisk ikrafttræden
Det nye skattekort træder automatisk i kraft, hvis borgeren ikke inden 15 dage efter modtagelsen annullerer eller ændrer det via TastSelv. Det kræver altså en aktiv handling, hvis du ikke ønsker, at det nye skattekort skal træde i kraft.

Det med den aktive handling skal især dem, som gerne vil have overskydende skat, og som derfor bevist har forskudsregistreret indkomsten for højt eller fradragene for lavt, være opmærksomme på.

SKAT foretager sig ikke yderligere over for de borgere, som annullerer den nye forskudsopgørelse uanset årsagen hertil. De borgere, som ikke har noget imod at få en restskat på over 5.000 kr., kan derfor frit annullere forslaget til nyt skattekort.

Omvendt skal borgere, som faktisk er forskudsregistreret forkert, men som ligger under beløbsgrænserne på 5.000 kr. og 1.000 kr., og som derfor ikke får tilsendt et forslag til et nyt skattekort, selv ændre deres forskudsopgørelse, hvis de ønsker at undgå restskatten.

Grundlag og omfang
De nye forskudsopgørelser er baseret på de indberetninger, som SKAT har modtaget i forbindelse med årsopgørelsen for 2015 suppleret med seneste indberetninger fra arbejdsgiverne.

SKAT udsender i år forslag til ny forskudsopgørelse til omkring 250.000 borgere mod 300.000 sidste år. Kun ca. 15.000 borgere (5 %) sagde sidste år nej tak til forslaget.

Forslagene til nye forskudsopgørelser udsendes successivt. I sidste uge (19) blev der udsendt til borgere med fødselsdato 1-10. I denne uge (20) udsendes til borgere med fødselsdato 11-20. Og i næste uge (21) udsendes til borgere med fødselsdato 21-31. Ægtefæller modtager dog samtidig.