Moms på betalingsgebyrer

11 marts 2014

Virksomheder, der opkræver et betalingsgebyr, når en kunde betaler fx med et MasterCard, skal betale moms af gebyret. Det gælder også, selv om de sender pengene videre til udstederen af betalingskortet.

SKAT udsendte for nylig en meddelelse, hvori de præciserer reglerne for moms på betalingsgebyrer. Det oplyses heri, at gebyrerne skal undergives samme momsmæssige behandling som hovedydelsen. Du kan læse meddelelsen her.

Hvis en virksomhed sælger en momspligtig vare eller ydelse, skal der altså også betales moms af det betalingsgebyr, som mange virksomheder opkræver, hvis kunden betaler med bestemte betalingskort, fx et MasterCard.

Det gælder, uanset om pengene (gebyret) videresendes direkte til udstederen af kreditkortet, og at denne betaling ikke er momspligtig, fordi der er tale om en finansiel ydelse.

Hvis udstederen af kreditkortet kræver 2,00 kr. pr. transaktion, skal virksomheden altså opkræve 2,50 kr. pr. transaktion hos sine kunder for at undgå tab.

Denne retstilstand har været gældende siden den 23. januar 2012, hvor SKAT ændrede praksis via en ændring af teksten i sin juridiske vejledning. Ændringen skete efter, at EU-domstolen ved en dom den 2. december 2010 havde underkendt den hidtidige danske praksis.

BDO mener
Praksisændringen i januar 2012 blev aldrig kommunikeret ud andre steder end i den juridiske vejledning, og dermed er det næppe mange – om overhovedet nogen – som har været opmærksomme på denne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har således oplyst det modsatte på sin hjemmeside helt frem til nu.

Den netop offentliggjorte meddelelse fra SKAT skal nok ses som et forsøg på at råde bod på den manglende information, men rummer ikke nogen oplysning om, hvorvidt SKAT nu vil foretage efteropkrævning af moms mere end 2 år tilbage i tid hos de virksomheder – fx hoteller og rejsebureauer – som oftest opkræver disse gebyrer, men som ikke har været opmærksomme på praksisændringen. Det håber vi ikke. I det hele taget finder vi det tvivlsomt, om SKAT har opfyldt sin informationsforpligtelse i forhold til praksisændringen før nu.

Fremadrettet er der imidlertid ikke længere nogen undskyldning. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne får indrettet deres systemer således, at de automatisk lægger moms på gebyret, hvis den solgte vare eller ydelse er momspligtig.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.