Ingen dummebøder til selvstændige

27 januar 2016

Selvstændige, der bruger virksomhedsordningen, skal ikke betale skat af en fiktiv indkomst, hvis de stiller aktiver i deres virksomhed til sikkerhed for privat gæld, men det betyder ikke, at det er omkostningsfrit at gøre det.

I Depechen 2015, nr. 25, havde vi en artikel om en ny afgørelse fra Skatterådet, der fastslog, at der ikke er hjemmel til at beskatte selvstændige, der bruger virksomhedsordningen, af en fiktiv indkomst i de tilfælde, hvor et aktiv i virksomheden stilles til sikkerhed for privat gæld.

Vi skrev i artiklen, at betydningen af afgørelsen var usikker, fordi skatteministeren faktisk havde et lovforslag liggende, som ville præcisere reglerne og dermed tilvejebringe den hjemmel, som Skatterådet havde påpeget manglen af.

I et svar til Folketingets Skatteudvalg har skatteministeren efterfølgende oplyst, at han vil ændre lovforslaget i overensstemmelse med Skatterådets afgørelse.

Dermed bliver resultatet, at sikkerhedsstillelse for privat gæld skal anses for en hævning i virksomheden og kan derfor føre til en fremrykket beskatning af opsparet overskud. Men beskatning af en fiktiv indkomst kommer ikke på tale.