Indberetning af regnskabstal til Danmarks Statistik

27 januar 2016

Omkring 7.500 virksomheder får i starten af februar måned besked om, at de skal indberette regnskabstal til Regnskabsstatistikken. I langt de fleste tilfælde skal indberetningen ske til sommer. Enkelte kan vente til efteråret.

Regnskabsstatistikken er en årligt tilbagevendende statistik, som har til formål at belyse dansk erhvervsliv og danne grundlag for forskellige analyser samt for erhvervspolitiske beslutninger og for evaluering af den førte erhvervspolitik. Herudover har Regnskabsstatistikken betydning for opgørelsen af nationalregnskabet.

Nogle virksomheder skal indberette regnskabstal hvert eneste år. Det gælder virksomheder med mere end 50 ansatte og/eller en omsætning på mindst 150 mio. kr. Altså de store virksomheder. Nogle virksomheder er helt fritaget for indberetningspligten. Det gælder de små virksomheder med mindre end 5 ansatte.

De resterende virksomheder skal indberette med forskellige intervaller. Virksomheder med 20 – 49 ansatte i gennemsnit hvert andet år, idet de udtrækkes 3 gange inden for en 6-års periode. Virksomheder med 10 - 19 ansatte i gennemsnit hvert 5. år, idet de udtrækkes 2 gange inden for en 10-års periode. Virksomheder med 5 - 9 ansatte skal i gennemsnit indberette hvert 10. år, idet de kun udtrækkes 1 gang inden for en 10-års periode.

Virksomheder i klasse B, C og D har frist til den 3. juni 2016, hvis de har haft regnskabsafslutning senest den 31. december 2015. Har de regnskabsafslutning i perioden 1. januar – 30. april 2016, kan de vente med indberetningen til den 3. oktober 2016. Virksomheder i klasse A har frist til den 1. juli 2016.

Indberetningen skal som udgangspunkt ske ved upload af en XBRL-fil eller ved manuel indtastning på virk.dk. I BDO anbefaler vi vores kunder at bruge XBRL-løsningen, som også bruges i forhold til Erhvervsstyrelsen. Virksomheder i regnskabsklasse A og B kan indtil videre også klare indberetningen ved at indsende deres interne regnskab. Den mulighed forventes dog at bortfalde snart.