Forhøjet befordringsfradrag til pendlere i udkantskommuner

13 august 2014

Personer med bopæl i Jammerbugt, Odsherred, Skive, Slagelse, Struer, Sønderborg, Thisted, Vordingborg og Aabenraa kommuner får nu større befordringsfradrag, hvis de har mere end 60 km til arbejde.

Personer med bopæl i visse yderkommuner har ret til forhøjet befordringsfradrag, hvis de pendler mere end 120 km dagligt.

I øjeblikket gælder ordningen kun for personer med bopæl på Bornholm, Langeland, Læsø, Samsø eller Ærø eller i Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Lolland, Morsø, Norddjurs, Svendborg, Tønder eller Vesthimmerland kommuner.

Med virkning fra 2015 udvides ordningen med 9 kommuner, sådan at i alt 25 kommuner bliver omfattet af denne. De nye kommuner er Jammerbugt, Odsherred, Skive, Slagelse, Struer, Sønderborg, Thisted, Vordingborg og Aabenraa.

Særreglen betyder, at beboerne i disse kommuner får et ekstra fradrag på 1,05 kr. for hver kilometer de kører ud over 120 km dagligt.

Betydningen er merfradraget kan illustreres således:

Afstand til job Ekstra fradrag v/210 arbejdsdage om året Årlig skattebesparelse af ekstrafradraget
     
60 km  0 kr. 0 kr.
70 km 4.410 kr. 1.333 kr.
80 km 8.820 kr. 2.666 kr.
90 km 13.230 kr. 3.999 kr.
100 km 17.640 kr. 5.333 kr.
110 km 22.050 kr. 6.666 kr.
120 km 26.460 kr. 7.999 kr.

Ordningen med det forhøjede fradrag er en midlertidig ordning. Den udløber i princippet ved udgangen af 2018. Personer, der inden da er blevet berettiget til ekstrafradraget, beholder dog dette i mindst 7 år.

Skattebesparelsen falder i øvrigt over de kommende år, idet skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag sænkes gradvist med 1 %-point årligt frem til 2019.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.