De nye regler om skat på aktieløn

27 juli 2016

Med virkning fra 1. juli 2016 er skatten på aktieløn nedsat. Der er i det store og hele tale om en genindførsel af de regler, som var gældende frem til 21. november 2011.

I en artikel i Depechen 2016, nr. 3, omtalte vi et udkast til et lovforslag fra skatteministeren om lempelse af reglerne for beskatning af aktielønsordninger.

Lovforslaget blev uden væsentlige ændringer vedtaget den 12. maj 2016. I vores Viden-Om-Serie har vi netop udgivet en artikel, der nærmere beskriver de nye regler, der gælder for såvel generelle som individuelle aftaler om aktieaflønning - det vil sige optioner, warrants, gratis-aktier, Restrickted Stock Units, Performance Stock Units, Employee Stock Perchase plans mv. - der indgås den 1. juli 2016 eller senere.