Danmark som skattely

27 januar 2014

At bruge et dansk kommanditselskab i en sindrig multinational koncernstruktur kan være udmærket, hvis man ønsker at være anonym, men det gør ikke Danmark til noget skattely.

DR bragte for nylig en dokumentarudsendelse på P1 om visse rådgiveres markedsføring af danske kommanditselskaber som en nyttig brik ved international skatteplanlægning.

I udsendelsen blev der fortalt om et meget stort usbekisk olieselskab, der angiveligt er ejet af et dansk kommanditselskab, hvis ejere til gengæld ikke er kendte, men som formentlig er selskaber på Cypern, i Belize eller på Seychellerne.

Den sindrige selskabskonstruktion skulle gøre det muligt at udlodde udbytte fra olieselskabet til det danske kommanditselskab og derfra videre til de reelle ejere, uden at der nogen steder sker beskatning af udbyttet.

Udsendelsen gav anledning til megen medieomtale, og skatteministeren bad straks SKAT om en redegørelse. Den venter vi nu på.

BDO mener 
Reglerne for registrering af kommanditselskaber adskiller sig en del fra, hvad der gælder for kapitalselskaber. Der skal således ikke afgives oplysninger om ejerne. Hvis ønsket er anonymitet, kan det derfor være udmærket at lade et dansk kommanditselskab indgå i en bestemt koncernstruktur.

Når det gælder den skattemæssige side af sagen, er fordelene dog sværere at få øje på. De virksomheder, der har købt rådgivning herom, har derfor efter alt at dømme købt ”katten i sækken”.

Allerede efter de gældende regler har SKAT nemlig gode muligheder for at kræve skat af penge, der udloddes fra danske kommanditselskaber til udenlandske ejere.

Danske kommanditselskaber – som jo ellers ikke er selvstændige skattesubjekter – er således skattepligtige efter selskabsskatteloven, hvis selskabet har en bestemmende hovedaktionær, og denne er en person eller et selskab, der er hjemmehørende i et skattely eller hjemmehørende i et ikke-skattely, som anser det danske kommanditselskab som et selvstændigt skattesubjekt.

Reglen suppleres tilmed af en praksis, hvorefter SKAT kræver skat af udbytteudlodninger fra Danmark til selskaber på fx Cypern, hvis disse er ejet af et selskab i et skattely, og dette anses for rette modtager (beneficial owner) af udbyttet. Det sker med den begrundelse, at skattelyselskabet er den reelle modtager af udbyttet.

Der verserer i øjeblikket en række sager ved domstolene om sidstnævnte problemstilling. De involverede selskaber gør alle gældende, at SKAT ikke har hjemmel til opkrævningen, fordi der hverken i selskabsskatteloven eller i EU’s moder-/datterselskabs- direktiv findes nogen misbrugsregel.

Udfaldet af sagerne ventes med spænding. Efter vores opfattelse er det ikke givet, at SKAT vil få medhold. Skulle SKAT tabe sagerne, vil der dog efter alt at dømme blive tale om en stakket frist. EU er således på vej til at indføre en misbrugsklausul i direktivet, hvilket måske allerede vil ske i år. Og Danmark vil utvivlsomt implementere klausulen i den danske lovgivning straks efter.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.