Dagsbeviser til gulpladebiler går som varmt brød

23 marts 2016

Interessen for at frikøbe gulpladebiler til privat brug i nogle få dage stiger og stiger. I 2015 blev der i gennemsnit solgt 669 dagsbeviser om ugen, og samlet steg salget med 32 % i forhold til 2014 og med 79 % i forhold til 2013.

Normalt er det forbundet med store økonomiske risici, hvis en medarbejder låner en varevogn af sin arbejdsgiver og bruger bilen til private formål. Medarbejderen risikerer beskatning efter reglerne for firmabiler, og arbejdsgiveren risikerer at skulle tilbagebetale hele eller dele af den moms, som er fratrukket ved anskaffelsen af bilen samt eventuelt en del af momsen af de løbende driftsudgifter. Det kan blive dyrt.

Tilbage i 2013 blev der indført regler, hvorefter det ved køb af såkaldte dagsbeviser blev gjort muligt at anvende gulpladebiler til private formål uden risiko for store efterregninger til skat og moms.

Reglerne gælder for gulpladebiler med en totalvægt på op til og med 4 tons, og der kan højst købes 20 dagsbeviser til hver bil i et kalenderår. For en bil med en totalvægt på højst 3 tons koster et dagsbevis 225 kr. pr. døgn, hvis virksomheden har fratrukket hele momsbeløbet ved køb eller leje af bilen, mens det for en bil med en totalvægt på mellem 3 og 4 tons koster 185 kr. pr. døgn.

Et døgn regnes fra kl. 00.00 til 23.59. For en varebil, der tages med hjem en fredag eftermiddag og først leveres tilbage mandag morgen, skal der således købes hele 4 dagsbeviser, selvom bilen måske reelt kun er til rådighed i ca. 2,5 døgn. Hvis der er tale om et specialkøretøj, det vil sige en værkstedsvogn eller lignende, og kørslen fredag og mandag kun omfatter kørsel mellem arbejdet og bopælen, skal der dog kun betales for 2 dage, da kørslen fredag og mandag i så fald normalt er lovlig.

Reglerne har været en stor succes. I 2015 blev der således købt hele 34.788 dagsbeviser mod 26.387 dagsbeviser i 2014.

Arten af den private kørsel er uden betydning. Bilen må – hvis ellers arbejdsgiveren giver lov – lige så gerne anvendes til feriekørsel som til flytning af indbo. Derfor skulle man også tro, at salget af dagsbeviser steg i ferieperioder, men det er faktisk ikke tilfældet. Salget er jævnt fordelt over hele året.

Dagsbeviserne købes på SKATs hjemmeside via TastSelv eller via SKATs app, som du kan downloade gratis i App Store eller Google Play. Der skal betales med dankort, og kvitteringen skal medbringes i bilen. Enten i en printet eller i en elektronisk version.

Du kan læse mere om reglerne for dagsbeviser i en særskilt artikel, som vi har udgivet i vores Viden-Om-serie.