Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.

Betalte ejendomsværdiskat ved en fejl

29 juli 2015

Husejere, der ikke kan få solgt deres hus, og som derfor vælger at udleje dette, skal huske at give SKAT besked om udlejningen. Ellers fortsætter de med at betale ejendomsværdiskat af huset, og det skal de ikke.

SKAT har for nylig offentliggjort en byretsdom om mulighederne for at få tilbagebetalt ejendomsværdiskat i tilfælde, hvor skatten er betalt med urette.

Sagen handlede om et ægtepar, der i starten af juli måned 2008 flyttede fra et hus og over i et andet, og som straks efter udlejede den fraflyttede ejendom, der havde været parrets bolig i omkring 9 år, og som de i alle årene derfor havde betalt ejendomsværdi¬skat af.

Ægteparret gav ikke SKAT besked om den ændrede anvendelse af huset, og derfor blev de også i de efterfølgende år afkrævet ejendomsværdiskat af udlejningsejendommen samtidig med, at de betalte skat af overskuddet ved udlejningen.

Fejlen blev først opdaget i maj 2013, hvor parret gjorde SKAT opmærksom på fejlen og bad om tilbagebetaling af ejendomsværdiskat for årene 2008 – 2012. SKAT var ikke uenig i, at der ikke skulle have været betalt ejendomsværdiskat af ejendommen efter fraflytningen af denne, men SKAT ville kun tilbagebetale skatten for årene 2010 – 2012, idet de mente, at der var indtrådt forældelse i forhold til årene 2008 og 2009.

Både Landsskatteretten og senest byretten var enige i denne afgørelse. Begge steder fandt man, at forholdet måtte sidestilles med glemte fradrag, og at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, der kunne begrunde genoptagelse af de gamle skatteansættelser.

Kommentar
Der skal betales ejendomsværdiskat af ejendomme, der bebos af ejeren. Det vil i første række sige af parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse. Ejendomsværdiskatten udgør som udgangspunkt 1 % af ejendomsværdien op til et beløb omkring de 3 mio. kr. og 3 % af den overskydende del.

Siden finanskrisen startede i 2009 har et stort antal husejere haft svært ved at få solgt deres ejendomme, og ikke så få har i konsekvens heraf valgt at indstille salgsbestræbelserne og har i stedet lejet huset eller lejligheden ud.

Hvis der i sådanne tilfælde ikke gives besked til SKAT om udlejningen, fortsætter opkrævningen af ejendomsværdiskat. SKAT sammenholder nemlig ikke ejernes folkeregisteradresse med adressen for de ejendomme, der opkræves ejendomsværdiskat af.

Muligheden for tilbagebetaling af ejendomsværdiskat afhænger af, hvornår på året fejlen opdages, idet 1. maj er skæringstidspunkt i denne forbindelse.

Hvis du søger SKAT om genoptagelse/tilbagebetaling inden den 1. maj i et givet år, kan du søge for de seneste 4 år. Søger du først efter den 1. maj, kan du kun få genoptaget skatteansættelsen for de seneste 3 år. I øjeblikket kan du altså kun søge om genoptagelse tilbage til og med 2012.

Den ovenfor omtalte dom drejede sig om, hvorvidt forholdet var omfattet af en særlig regel i skatteforvaltningsloven, som giver mulighed for at fravige de almindelige regler for genoptagelse af gamle skatteansættelser. Dette blev altså ikke anset for tilfældet.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.