Ændringen af virksomhedsskatteloven

27 august 2014

Lynindgrebet mod virksomhedsskatteloven vil efter den foreløbige tidsplan blive vedtaget tirsdag den 9. september 2014, og trods megen kritik vil der næppe blive ændret meget.

Som omtalt i Depechen 2014, nr. 13, fremsatte skatteministeren umiddelbart før sommerferien et forslag om ændring af virksomhedsskatteloven. Et forslag som – hvis det vedtages – for det første betyder, at muligheden for opsparing af overskud bortfalder, hvis indskudskontoen er negativ eller, hvis der er stillet sikkerhed for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen.

Ændringen vil ligeledes betyde en markant forhøjelse af den såkaldte rentekorrektionssats, ligesom fremtidige sikkerhedsstillelser vil medføre, at et tilsvarende beløb skal anses for hævet.

Mange interesseorganisationer m.fl. har i sommerens løb afgivet omfattende høringssvar, og der er i disse bred enighed om, at lovforslaget går alt for vidt. I det såkaldte høringsskema, som rummer Skatteministeriets kommentarer til de indkomne bemærkninger, lægger ministeriet imidlertid ikke op til væsentlige ændringer. Dog varsles bundgrænsen for sikkerhedsstillelse m.v. forhøjet fra 100.000 kr. til 500.000 kr., ligesom der vil blive foretaget visse tekniske ændringer og præciseringer.

Fristen for at stille spørgsmål til lovforslaget udløber i dag (27. august 2014), og der afgives formentlig betænkning den 4. september 2014.  Lovforslaget skal ifølge planen vedtages den 9. september 2014.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.