Varm luft

17 oktober 2016

Blandt de mange elementer I Regeringens 2025-plan er der et forslag om at indføre et særligt skattefradrag til selskaber. Et såkaldt ACE-fradrag. Et fradrag, der er opfundet i udlandet, og som man ikke har kunnet finde et dansk ord for. ACE står for ”Allowance for Corporate Equity”.

Der er tale om et teknisk fradrag, som beregnes som en procentdel – højst 3 % - af selskabets egenkapital. Altså et fradrag som ikke kræver, at selskabet har afholdt udgifter af tilsvarende størrelse.

Fradraget gør det mere fordelagtigt for selskaber at foretage investeringer finansieret ved hjælp af egenkapital i stedet for ved lånefinansiering.

Forslaget er blevet mødt med megen skepsis ikke mindst fra en række store virksomheder, som finder tanken sympatisk, men som klart foretrækker en nedsættelse af selskabsskattesatsen i stedet.

I en kronik i Børsen forleden forsvarede erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen forslaget. Han skrev blandt andet:

”Det handler i bund og grund om, at vi vil gøre det lettere for især små og mellemstore virksomheder at finansiere deres investeringer gennem egenkapital frem for at gældsætte sig. ”

I BDO er vi glade for alle tiltag, der forbedrer vilkårene for erhvervslivet i almindelighed og for de mindre og mellemstore virksomheder i særdeleshed, men vi har altså lidt svært ved at se, at ACE-fradraget ”især” skal være en hjælp for disse.

Fradraget giver en skattelettelse på op til 6.600 kr. pr. 1 mio. kr. egenkapital. Der skal derfor en pæn egenkapital til, hvis fradraget virkelig skal batte noget. Og det har ikke ret mange mindre virksomheder.

Intentionerne med forslaget er rigtig gode, men i vores øjne kommer det ikke til at flytte noget som helst. Regeringens lovprisning af forslaget giver os mindelser om den forrige regerings initiativ med et særligt investeringsvindue. Det lød også godt.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn.