Slip dog pensionsmidlerne fri

10 juni 2014

Siden 2006 har det været muligt at anvende pensionsmidler til køb af ikke-børsnoterede aktier. Reglerne blev indført for at gøre det mere attraktivt at investere i mindre og mellemstore virksomheder og blev markedsført under overskriften: ”Få underskoven af danske virksomheder til at blomstre”. 

Tanken med ordningen var rigtig god. Ikke desto mindre er den aldrig blevet en succes, hvilket skyldes de alt for mange betingelser, der er knyttet til ordningen. 

Den kan fx kun bruges, hvis investoren har en pensionsopsparing på mindst 500.000 kr. Det skyldes en kombination af krav om, at alle investeringer skal udgøre mindst 100.000 kr., og at der for opsparing op til 2 mio. kr. højst må anvendes 20 % til investering i sådanne aktier.

For større pensionsopsparinger er maksimumgrænsen højere, men da det samtidig er en betingelse, at investoren holder sin ejerandel på under 25 % af den samlede selskabskapital, er det svært for selv de højtlønnede at bruge reglerne. 

I en tid, hvor behovet for tilførsel af kapital til mindre og mellemstore virksomheder er større end nogensinde, og hvor alle leder efter mulige modeller hertil, vil vi i BDO stilfærdigt foreslå, at disse såkaldte placeringsregler lempes. Så vil det oprindelige formål med reglerne måske langt om længe kunne realiseres, samtidig med at den nuværende udfordring kan afhjælpes.  

Konkret foreslår vi, at pensionsmidlerne slippes fri derved, at såvel mindste- som maksimum-reglerne ophæves, og at det samme gælder for loftet over ejerandel. Vi er sikre på, at det vil skabe dynamik. 

Og hvis man på Christiansborg frygter, at det vil betyde, at danskerne ved en sådan ændring vil sætte hele deres pensionsopsparing over styr – hvilket vi ikke gør – så kan dette imødegås ved i første omgang kun at lempe reglerne i en prøveperiode eller ved at lade muligheden være forbeholdt aldersopsparingsmidler.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn: