Så langt – så godt

05 september 2016

Regeringen har offentliggjort sin længe ventede 2025-plan, og diskussionerne ruller allerede. Får vi valg, eller bliver der forlig? Selv om planen samlet set indeholder et meget stort antal forslag, så snakkes der kun om et enkelt. Om topskatten skal lempes eller ej. 

I BDO er vi mest optaget af de forslag, som har en mere direkte betydning for vores kunder. Vi har gennem flere år argumenteret for, at der burde gøres noget for at skaffe mere risikovillig kapital til de mindre og mellemstore virksomheder. De har de nemlig behov for.

Og vores bønner er tilsyneladende blevet hørt. I alle tilfælde indeholder planen faktisk to forslag, som vil forbedre situationen.

Det ene er forslaget om at lempe reglerne for anvendelse af pensionsmidler til køb af ikke-børsnoterede aktier. En af vores mærkesager. I 2025-planen foreslår regeringen, at alle begrænsninger ophæves for pensionsopsparing over 2 mio. kr. For opsparing derunder foreslås det, at 25 % (i dag 20 %) skal kunne anvendes til dette formål, og at mindsteinvesteringen (kun) skal være på 50.000 kr. (i dag 100.000 kr.).

Vi er lidt kede af den sidstnævnte beløbsgrænse. Synes ikke at der burde være nogen. Men ellers er det et forslag helt efter vores hoved. Og så koster det ikke statskassen én krone. Det er ikke uden betydning.

Det andet forslag, som vi gerne vil kvittere for, er forslaget om et særligt investorfradrag. Ifølge planen skal private, der investerer i aktier i ikke-børsnoterede virksomheder, kunne fratrække halvdelen af investeringsbeløb på op til 650.000 kr. Det vil give investorerne en skattebesparelse på op til 90.000 kr. om året.

De nærmere detaljer omkring dette fradrag kender vi endnu ikke, men bedømt på det foreliggende grundlag kan vi kun være tilfredse. Det ser rigtig godt ud.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn.