Ret og rimeligt

05 oktober 2015

På skatteministeriets hjemmeside er skatteminister Karsten Lauritzen citeret for følgende udtalelse: ”For mig handler retssikkerhed også om, hvad almindelige mennesker forstår som ret og rimeligt. Og det vil jeg tage med i enhver beslutning, jeg træffer som skatteminister”.

En god definition – synes jeg – som burde anvendes ikke bare af alle ministre, men af alle offentlige myndigheder. Men sådan er det desværre ikke altid.

En af mine kunder driver virksomhed gennem et anpartsselskab. For snart en del år siden optog han – ejeren – et lån i selskabet. Den slags er ikke tilladt, men af forskellige årsager gjorde han det alligevel. Og det skete, længe før den slags blev kriminaliseret i skattelovgivningen.

Over de efterfølgende år betalte han renter og afdrag på lånet, men det gik langsomt med at bringe mellemværendet ud af verden. Og i selskabets regnskab har jeg som dets revisor hvert år troligt gjort opmærksom på ulovligheden.

I slutningen af april i år modtog selskabets ledelse et brev fra Erhvervsstyrelsen, som havde noteret sig det ulovlige lån og derfor opfordrede selskabet til at inddrive tilgodehavendet. Brevet sluttede med følgende salut: ”Du risikerer, at vi orienterer SKAT og politianmelder ledelsen, hvis det fremgår af virksomhedens næste årsrapport, at virksomheden har et tilgodehavende hos ejerne/ledelsen, og lånet er ulovligt”.

Som en konsekvens af brevet valgte min kunde at optage et privat lån og betale restgælden til selskabet, sådan at vi i årsrapporten for 2014 kunne notere, at lånet nu var indfriet.

Forleden modtog min kunde så et nyt brev fra Erhvervsstyrelsen, som meddelte, at de havde noteret sig, at lånet var indfriet. Ikke desto mindre sluttede de af med at skrive, at de nu ville sende sagen til politiet, ligesom de ville orientere SKAT. Dette uanset at de altså nogle få måneder forinden havde meddelt, at de ville undlade dette, hvis lånet blev bragt ud af verden.

I min verden er det hverken ret og rimeligt. At lokke med en gulerod og belønne med pisk er da dårlig stil. Reglerne skal selvfølgelig overholdes, men hvorfor ikke bruge ressourcerne på dem, der IKKE retter ind.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn.