Politisk impotens

19 september 2016

Under overskriften ”Er 2025-planen resultatet af politisk impotens” bragte Jyllands-Posten i forrige uge et debatindlæg af forhenværende overvismand Christen Sørensen.

Christen Sørensen er ikke imponeret af planen, som efter hans opfattelse er kendetegnet ved, at der alene drejes på kendte håndtag i den økonomiske politik.

Han savner politisk nytænkning og angiver flere mulige årsager til, at politikerne helt generelt har mistet evnen til egentlig politikudvikling.

Blandt andet den stigende kompleksitet i samfundet, EU-samarbejdet, en stigende presseovervågning samt ikke mindst det faktum, at rekrutteringen af politikere i stigende grad sker fra grupper, der mere fokuserer på administration af politik snarere end udvikling af politik.

I BDO er vi langt hen ad vejen enige med Christen Sørensen. Især i forhold til mediernes stigende betydning. Offentliggørelsen af 2025-planen er et godt eksempel herpå.

Op til offentliggørelsen af planen skabte medierne – og oppositionen – et kæmpe forventningspres ved at kræve et udspil, der viste handlekraft.

Men aldrig så snart var planen offentliggjort, før alle kræfter i medieverdenen blev sat ind på at finde eksempler på nogle, som vil blive ramt af denne eller – endnu bedre – vil opnå urimeligt store fordele.

Og oppositionen er ikke sene til at spille med på denne melodi med den konsekvens, at det hele endnu en gang ender med en diskussion for eller imod skattelettelser. Groft sagt ikke om andet. Og det er lidt ærgerligt.

Men megen nytænkning er der ikke i planen. Det må vi give Christen Sørensen ret i. Politikerne vil så gerne, men så længe der ikke er enighed om behovet for større reformer, er det økonomiske råderum for omlægninger relativt beskedent. Derfor fik vi igen en plan med rigtig mange forslag, som hver for sig kan se fornuftige ud, men som ikke rykker ret meget.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn.