Mens vi venter

01 juni 2015

Så blev der udskrevet valg. Det betyder, at lovmøllen står stille, og måske kommer til at gøre det i en længere periode. Efter valget skal der nemlig – uanset hvem der vinder – udformes et regeringsgrundlag, og der skal holdes sommerferie.

Temaerne i valgkampen synes givet på forhånd. Det bliver et spørgsmål om vækst eller ikke-vækst i den offentlige sektor. Det bliver noget om flygtninge og indvandrere. Og det bliver frem for alt et spørgsmål, om det skal være Helle Thorning eller Lars Løkke, der skal være statsminister. Til gengæld kan vi være nogenlunde sikre på, at valget ikke kommer til at handle om erhvervslivets vilkår.

Heldigvis vender billedet, når det igen bliver hverdag. Alle er nemlig enige om, at vækst hos de private virksomheder er helt afgørende for samfundsøkonomien og for beskæftigelsen. Derfor får erhvervspolitikken igen en mere fremtrædende plads i debatten, når valget er overstået.

I BDO håber vi, at fokus i denne forbindelse især bliver rettet mod de mindre og mellemstore virksomheder. De udgør rygraden i dansk økonomi, og de spiller en central rolle i diskussionen om udviklingen i vores landdistrikter.

Hvis politikkerne vil hjælpe SMV’erne, kan det naturligvis ske på flere måder. Der er dog to områder, som i vores optik er vigtigere end de fleste andre.

For det første udfordringen med, hvordan der kan skaffes mere risikovillig kapital til disse virksomheder. Det er nemlig en helt afgørende for, at virksomhederne kan låne penge til nye investeringer og nye aktiviteter og er dermed nøglen til vækst.

For det andet behovet for støtte til iværksætterne. Det er glædeligt, at der i medierne er kommet fokus på iværksætterne, men faktum er desværre stadig, at kun et fåtal af dem overlever.

I BDO har vi på begge områder ideer til, hvad der kan gøres. Vi står derfor klar med input, når politikerne vender hjem fra slagmarken. God valgkamp.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn.