Intet nyt under solen

26 september 2016

Arbejdsløshedskassen for selvstændige m.fl., ASE, gennemførte lige før sommerferien en spørgeskemaundersøgelse blandt et panel af selvstændige erhvervsdrivende om deres forventninger til det igangværende år. Først og fremmest til udviklingen i omsætningen og beskæftigelsen i deres virksomhed.

Undersøgelsen minder på disse punkter om den spørgeskemaundersøgelse, som vi i BDO gennemførte tilbage i april måned til brug for vores SMV Barometer, hvor vi fik mere end 2.000 besvarelser. Undersøgelsen fra ASE er baseret på 515 besvarelser. Uanset forskellen i antallet af besvarelser er konklusionerne stort set ens.

På spørgsmålet om forventningerne til udviklingen i omsætningen svarer flertallet af ASE-medlemmerne, at de forventer, at 2. halvår af 2016 bliver bedre end 1. halvår, men for hele året forventer 53 % den samme omsætning som i 2015, mens 40 % forventer en højere omsætning. I vores undersøgelse var de tilsvarende tal henholdsvis 31 % og 52 %.

Umiddelbart bedømt kan forskellen tages som udtryk for, at virksomhederne over et par måneder er blevet lidt mindre optimistiske. Forklaringen er dog nok snarere, at ASE-undersøgelsen er foretaget blandt lidt mindre virksomheder end vores. Men uanset hvad så er den overordnede konklusion, at de mindre og mellemstore virksomheder ikke oplever nogen vækst.

Dette kan også aflæses på spørgsmålet om, hvorvidt virksomhederne forventer at øge antallet af medarbejdere her i 2016. Det svarer kun 13 % bekræftende på i ASE-undersøgelsen, mens det tilsvarende tal i vores undersøgelse var 32,9 %.

Selv om tallene kan forekomme bekymrende, så er de ikke udtryk for, at det går decideret dårligt hos de mindre og mellemstore virksomheder. Faktisk går det mange steder rigtig godt. Men samlet set kniber det desværre med væksten. Billedet på landsplan er fragmenteret, og derfor findes der heller ingen enkle løsninger, desværre. Derfor er det vigtigt, at politikere og andre aktører fortsat har vækstudfordringerne højt på dagsordenen.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn.