Ingen travlhed, når det vender modsat

01 august 2016

Ingen skatteminister kan leve med skattehuller og det der ligner. De skal lukkes, og det kan kun gå for langsomt. Derfor er skattelovgivningen fyldt med et utal af underlige ikrafttrædelsesbestemmelser, hvor regler er blevet ændret med virkning vidt forskellige datoer. 

Et godt eksempel på en handlekraftig skatteminister kom sidste år, da daværende skatteminister Benny Engelbrecht udsendte en natlig pressemeddelelse om, at regeringen med et snuptag havde ophævet den såkaldte skattekursregel, som var en lempelig regel til værdiansættelse af virksomheder i forbindelse med arve- og gaveoverdragelser.

Ophævelsen skete med virkning fra torsdag den 5. februar 2015 og blev begrundet med, at reglen – som på daværende tidspunkt havde været gældende i mere end 32 år - førte til for lave værdiansættelser. I den udsendte pressemeddelelse bemærkede den daværende skatteminister: ”Det her handler grundlæggende om fairness og om at lukke et decideret skattehul”.

Ophævelsen af skattekursreglen faldt tidsmæssigt sammen med, at Landsskatteretten to gange fastslog, at skattelovgivningen ikke i alle tilfælde giver mulighed for at korrigere gamle skatteansættelser, hvis en regnskabspost ikke har været behandlet korrekt. Denne manglende hjemmel gik ud over nogle virksomheder, som af den årsag blev beskattet af penge, som de rent faktisk ikke havde tjent.

Næppe mange mener, at der skal betales skat af penge, som ikke er tjent. Derfor skulle man også umiddelbart tro, at der politisk straks blev grebet til handling, når sådanne omvendte skattehuller blev lokaliseret, men sådan er det ikke.

Nuværende skatteminister Karsten Lauritzen har for nylig sendt et lovforslag i høring. Et lovforslag der skal sikre, at der ikke længere kan ske dobbeltbeskatning. De nye regler skal efter forslaget træde i kraft den 1. januar 2017.

I BDO er vi glade for initiativet. Vi ser det som et tegn på, at fairness trods alt går begge veje - om end ikke altid lige hurtigt.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn.