Hvis der er penge til overs

22 september 2014

Regeringen har planer om at hæve fradragsloftet for faglige kontingenter fra 3.000 kr. til 6.000 kr. Det vil koste statskassen 500 mio. kr.

Det er mange penge. Så mange at det – hvis der virkelig er sådanne penge til overs til isolerede skattelettelser – vel bør overvejes, om der ikke er andre steder, hvor pengene kan gøre mere gavn.

Her vil vi gerne pege på reglerne for beskatning af fri telefon. I et svar til Folketingets skatteudvalg har skatteministeren for nylig oplyst, at ca. 465.000 personer blev beskattet af fri telefon i 2013, hvilket gav statskassen et provenu i størrelsesordenen 500 mio. kr. Altså præcis det samme, som det koster at hæve fradragsloftet for fagforeningskontingenter.

Reglerne om beskatning af fri telefon stammer fra en tid, hvor en arbejdsgiverbetalt telefon var et personalegode for ledende medarbejdere i større virksomheder. Sådan er det ikke længere. Smartphones m.v. er i dag hvermandseje og bruges efterhånden lige så meget til arbejdsmæssige som til private formål.

Tømreren kører således ikke længere i byggemarkedet for at lede efter de materialer eller det værktøj, han har brug for. Han bruger sin smartphone til at gå på nettet og undersøge, hvilken leverandør der er bedst og billigst og afgiver straks sin bestilling.

Og arbejdsgiverne er stort set ligeglade med, om udstyret også bruges til private formål. Langt de fleste virksomheder betaler faste priser for deres telefoni. De har derfor ingen merudgift, hvis medarbejderen går på nettet eller taler privat i frokostpausen.

I BDO synes vi, at man politisk burde tage konsekvensen af de nye tider og afskaffe skatten på fri telefon, som har udviklet sig til en skat på arbejdsværktøj. Det vil ikke bare glæde de berørte, men vil også være en stor administrativ lettelse for virksomhederne. Noget som ofte stilles dem i udsigt, men som sjældent bliver til noget.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn: