Her kan byrden lettes

08 december 2014

De danske skattemyndigheder er – og har altid været - bekymrede for, om de multinationale virksomheders danske afdelinger betaler den skat i Danmark, som de skal. Frygten er, at de via de interne afregningspriser flytter overskuddet derhen, hvor det beskattes lavest.

Derfor fik vi for snart mange år siden et sæt regler, der forpligter større virksomheder med koncerninterne grænseoverskridende transaktioner til at udarbejde og opbevare dokumentation for, at sådanne transaktioner foregår på markedsvilkår. Disse regler blev senere udvidet til også at omfatte rent danske koncerninterne transaktioner.
 
Dokumentationen skal være skriftlig, og der skal etableres kontroller, der sikrer, at transaktionerne foretages som beskrevet. Dokumentationen skal udarbejdes for hvert år, så den altid er dækkende i forhold til de faktiske forhold.
 
Dokumentationen skal ikke indsendes til SKAT, men skal alene udleveres på forlangende. Straffen for ikke at udarbejde dokumentationen er ganske hård. Udgangspunktet er en bøde på 250.000 kr. pr. år, men den kan dog nedsættes til det halve, hvis der efterfølgende bliver indsendt fyldestgørende dokumentation.
 
At udarbejde og ajourføre dokumentationen er en administrativ byrde i de berørte virksomheder. Alligevel kan de ikke regne med, at materialet bliver brugt til noget. Der er således masser af virksomheder, som pligtskyldigt har udarbejdet og ajourført dokumentationen, men som aldrig har set skyggen af SKAT’s transfer pricing-kontrollanter. Blandt dem, som har haft besøg, har ikke så få oplevet, at SKAT alligevel tilsidesætter den udarbejdede dokumentation.
 
I BDO prøver vi altid at hejse flaget, når vi ser en mulighed for at lette virksomhedernes administrative byrder. I vores øjne er reglerne om TP-dokumentation et oplagt område. Vi forsvarer ikke skattesnyd, men vi synes, det må være tilstrækkeligt med regler, der pålægger virksomhederne at beskrive arten af og vilkårene for de interne transaktioner. Den bagvedliggende dokumentation må fint kunne vente, til SKAT konkret beder om at se den.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn: