En skatteprocent på over 100

15 december 2014

Der findes et betydeligt antal enkeltmandsvirksomheder i Danmark. Altså virksomheder, som ikke beskæftiger andre end indehaveren. Blandt disse findes en god del konsulentvirksomheder, herunder it-konsulenter samt ledelses- og kommunikationsrådgivere.

Nogle af konsulenterne driver deres virksomhed i personligt regi og anvender i så fald virksomhedsskatteordningen. Andre driver virksomheden gennem et anpartsselskab. Skattemæssigt er der ikke den store forskel, idet såvel virksomhedsordningen som selskabsformen giver ejeren mulighed for at udskyde en del af skatten på den indkomst, der spares op i virksomheden.
 
Det forhold, at virksomheden ikke beskæftiger andre end indehaveren, betyder, at der er grænser for hvor mange kunder, der kan arbejdes for. Ofte arbejdes der kun for ganske få, og i kortere eller længere perioder, måske endda kun for en enkelt. Forholdet mellem kunden og konsulenten kommer derved til at minde om et arbejdsgiver-/arbejdstagerforhold. Og det kan få katastrofale konsekvenser, hvis virksomheden drives gennem et anpartsselskab, og konsulenten ikke hæver en løn i selskabet, der præcis svarer til det fulde vederlag fra kunden.
 
SKAT rejser nemlig jævnligt sager, hvor de gør gældende, at der er tale om personligt arbejde i et tjenesteforhold. Det medfører, at det fulde vederlag henføres til beskatning hos konsulenten personligt. Også selvom en del af dette allerede er beskattet i regi af selskabet. Og da konsulenten kun kan hente penge ud af selskabet som løn eller udbytte, ender det med en samlet skat på over 100 %.
 
I BDO har vi svært ved at se det rimelige heri. Især fordi SKAT ikke kan angive nogen præcis grænse for, hvornår en konsulent driver selvstændig virksomhed, og hvornår han skal anses for ansat. Vi synes derfor, at der i sådanne sager altid bør være mulighed for omgørelse, sådan at konsulenten i det hele kan stilles, som om pengene aldrig har passeret hans selskab. En sådan omgørelse er der imidlertid ikke hjemmel til i de nuværende regler. Det har Østre Landsret netop fastslået, så Folketinget må på banen. En skat på 56 % må være tilstrækkeligt.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn: