Der er forskel på folk

07 juli 2015

Erfaringerne viser, at der – i forhold til den økonomiske politik – ikke er den store forskel på, om det er rød eller blå blok, der har regeringsmagten. Det betyder imidlertid ikke, at det er ligegyldigt, hvem der er ministre.

De radikales leder, Morten Østergaard, nåede som skatteminister at skabe stor respekt om sin person, da han som en af sine første gerninger satte en stopper for en såkaldt digital sladretjeneste, som SKAT ønskede at indføre.

Hans efterfølger, Benny Engelbrecht, var en helt anden type. En af hans beslutninger var således at genoplive sladretjenesten. Og udadtil blev hele hans ministertid præget af historier om en minister, der var på evig jagt efter skattehuller og skattesnydere, og som aldrig lod sine medarbejdere i tvivl om, at de bare skulle sige til, hvis de manglede redskaber til kampen.

Og der var aldrig tvivl om, at Benny Engelbrecht havde det svært med erhvervslivet, som han ofte mistænkte for ikke at prioritere deres skattebetalinger højt nok. Han gjorde sig til talsmand for, at iværksættere havde en stor andel i det såkaldte skattegab, og han foretog ændringer i virksomhedsskatteloven og ophævede reglerne om formueskattekursen med den begrundelse, at der var tale om skattehuller uagtet, at reglerne havde fungeret upåklageligt i mere end henholdsvis 27 og 32 år.

Nu er det så Karsten Lauritzen, som er blevet skatteminister. Han har netop fremsat et teknisk lovforslag, som tilbage i april blev fremsat af Benny Engelbrecht. Under valgkampen udsendte skatteministeriet en pressemeddelelse om, at det ikke kunne udelukkes, at lovforslaget ville blive genfremsat af den nye regering, men med tilbagevirkende kraft til april, hvor det første gang blev fremsat. Det ville det sikkert også være blevet, hvis Benny Engelbrecht havde fortsat i stolen, men Karsten Lauritzen bed ikke på krogen. Det nye lovslag skal først have virkning fra genfremsættelsesdatoen.

I vores optik et tegn på en minister, der har en anden tilgang til erhvervslivet. Et godt tegn.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn.