Behov for en anden attitude

10 oktober 2016

Founders House er et kontorfællesskab for iværksættere på Bryggen i København. En rugekasse for startups. Et sted hvor de kan trække på hinandens erfaringer, hvilket de har stor glæde af.

I et debatindlæg i Jyllands-Posten for nylig fortalte Tine Thygesen, der er en af stifterne af Founders Hose og medlem af dettes bestyrelse, om den mistro, som offentlige myndigheder møder iværksætterne med.

Founders House har således oplevet at få uanmeldt besøg af SKAT, som fandt det underligt, at der sad 45 startups på samme adresse, uden at nogen af dem betalte selskabsskat. Og som fandt det direkte umoralsk, at virksomhederne til dels blev finansieret af negativ moms, fordi de købte for mere end de solgte.

Historien er interessant af flere årsager. For det første fordi den viser behovet for en anden attitude hos offentlige myndigheder i almindelighed og hos SKAT i særdeleshed i forhold til iværksætterne. For det andet fordi den siger noget om skattemyndighedernes kontrolstrategi, hvor – i vore øjne – uforholdsmæssigt mange ressourcer bruges på at kontrollere helt små virksomheder ud fra en tro på, at de snyder mest.

Når det gælder attituden, glæder vi os til den dag, hvor offentlige myndigheder over en bred kam beslutter, at alle virksomhedsbesøg skal tilrettelægges som et servicebesøg, hvor det primære formål er at rose og vejlede.

Det mærkelige er, at fx SKAT faktisk er ganske udmærkede til at vejlede iværksættere både telefonisk og med information på skat.dk, men det virker som om, at imødekommenheden erstattes med mistænksomhed, når det gælder kontrolarbejdet. Det er synd.

Og når det gælder kontrolstrategien, savner vi fortsat klar dokumentation for, at det er de små og mellemstore virksomheder, der er årsag til den største del af skattegabet. Det er ikke vores oplevelse. Vi synes derfor, at SKAT burde prioritere deres kontrolarbejde anderledes.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn.