Jesper Lohmann Andersen, BDO i Aarhus

Jesper Lohmann Andersen

Director, BSO Development

Bogføring, lønadministration og administrative services | Digitale ydelser | Andre services og ydelser

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Jesper Lohmann Andersen er Director, Head of BSO Development. Jesper har ansvar for udvikling af Business Services & Outsourcing (BSO) i hele BDO Danmark, og det indbefatter bl.a.: Intern undervisning, interne forretningsgange og arbejdsprocesser, udvikling af nye og optimering af eksisterende værktøjer, samt ansvar for samarbejdspartnere, som relaterer sig til BSO.

Jesper er bindeled mellem BDO’s mange kontorer og centralfunktioner; It, HR, Markedscenteret, Udviklingscenteret og Videncenteret. Han står for en generel forretningsudvikling af BSO-området og har det overordnede ansvar for implementering af de største BSO-kunder.

Udover ansvarsområdet BSO, har Jesper stadig egne bogførings- og regnskabskunder, som han hjælper og rådgiver i det daglige.