Toldforhold

Der er flere ting, der vil ændre sig efter Storbritanniens udtrædelse af EU, herunder told ved både import og eksport. Forandringerne vil særligt få betydning for danske virksomheder, der bør kende til de nye krav og reguleringer, men almene borgere bør ligeledes være opmærksomme på told i forbindelse med fx nethandel, gaver og rejser til og fra Storbritannien.
 

Virksomheders handel med Storbritannien

Efter 31. december 2020 vil de generelle regler for handel med tredjelande (lande uden for EU), også gælde for Storbritannien. Det betyder, at din virksomhed først og fremmest skal registreres for import og/eller eksport hos Erhvervsstyrelsen på virk.dk, hvis den hyppigt eller lejlighedsvist handler med Storbritannien, og hvis du ikke før har handlet med varer fra lande uden for EU. g.

Derudover gælder der flere toldprocedurer, der er vigtige at kende til. Herunder:

  • Sikkerhedsstillelse: Din virksomhed skal stille sikkerhed for den told, der skal betales for varer, som den importerer til Danmark fra et land uden for EU. Dette kan ske via en sikkerhedsstillelsesordning eller ved kontant indskud eller bankgarantier.
  • Angivelse i Toldsystemet: Varer, der ankommer til Danmark fra et land uden for EU, skal angives elektronisk i Importsystemet.  Varer som skal eksporteres, skal elektronisk angives i Eksportsystemet. Dette kan gøres internt i virksomheden eller gennem en ekstern speditør eller transportør.
  • Toldangivelse i importsystem: For at indgive en toldangivelse, skal man vide hvilken varekode, procedurekode og oprindelsesland m.m. som varen har. Du skal anvende informationer i fakturaen og fragtbrev for at beregne toldværdien og evt. oprindelsesdokumentation samt iagttage mulige Varebestemmelser, som varen kan være omfattet af, når du importerer. Du skal være opmærksom på, at når du eksporterer din vare til Storbritannien, at din kunde muligvis fremover skal betale told af din vare. Du skal også være opmærksom på, at din vare kan være omfattet af dual-use bestemmelser, som kan kræve en eksporttilladelse fra Erhvervsstyrelsen. Betaling af told: Når en vare importeres fra et land uden for EU, skal virksomheden eventuelt betale told, før varen kan frigives. Betaling af told kan ske via forskellige betalingsordninger, herunder kreditordning og sikkerhedsstillelse med månedlig afregning eller kontant.

Har du ikke handlet med et land uden for EU før, skal du være opmærksom på, at dit handelsmønster måske kan drage fordel af toldbevillinger, som både kan lette de administrative byrder og give en økonomisk fordel. Man skal dog være klar over, at tildeling af bevillinger ofte kræver, at en række betingelser overholdes. Herunder, at der udfærdiges et separat regnskab for de omhandlede vare.

Har din virksomhed allerede toldbevillinger, skal du undersøge om der skal ske ændringerne i bevillingerne i forhold til handel med lande uden for EU. Det kan måske endda betale sig at ansøge om relevante toldbevillinger, da disse kan give adgang til flere fordele i toldlovgivningen.

 


Private personers handel med Storbritannien

Da Storbritannien fra og med den 1. januar 2021 ikke længere er et EU-land, gælder der ligeledes en del nye regler for privatpersoner, der handler med Storbritannien.

Reglerne lyder således, at der for forsendelser med en værdi på mere end 1.150 kr. altid skal betales både told og moms uanset, om forsendelsen består af en eller flere varer. Hvor meget du skal betale i told afhænger af den specifikke vare. Er værdien mellem 1.150 og 80 kr. skal der alene betales moms.

Private personer, der ankommer til Danmark, skal derudover betale told og afgifter, hvis der er købt varer for mere end:

  • 3.250 kr. (ved ankomst til Danmark med fly eller skib)
  • 2.250 kr. (ved ankomst til Danmark med andre transportformer).

Du skal som privatperson desuden være opmærksom på, at du, hvis du får tilsendt en gave fra en anden privatperson fra et land uden for EU, som hovedregel skal betale told og moms, hvis gavens værdi overstiger 360 kr.