Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
Viden om - skat og moms:

Skattefrie godtgørelser i idrætsforeninger

10 januar 2020

Lars Jacobsen , Director, Skat |

Selvom aktiviteterne i en idrætsforening er baseret på frivilligt arbejde, så er det de færreste foreninger, som ikke har lønansatte og som ikke udbetaler godtgørelser i større eller mindre omfang. Netop når det gælder godtgørelser, er skattereglerne indrettet ganske hensigtsmæssigt, idet disse under visse betingelser kan udbetales skattefrit. Nedenfor giver vi en oversigt over hovedreglerne.

Godtgørelser til lønansatte trænere mv.

Lønansatte trænere og spillere mv. er, uanset størrelsen af deres løn, omfattet af de regler, der gælder for lønmodtagere i al almindelighed.

Kørepenge

Der kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse efter statens takster, der i 2020 lyder på 3,52 kr. pr. km for de første 20.000 km og 1,96 kr. for overskydende km. Der kan kun udbetales for følgende typer af kørsel:

  • Kørsel mellem trænerens bopæl og klubben i indtil 60 arbejdsdage inden for en forudgående periode på 12 måneder. Der starter således ikke en ny 60 dages periode ved begyndelsen af et nyt kalenderår. Hvis træneren er i klubben 4-5 gange om ugen, vil han normalt kun kunne få skattefrie kørepenge for denne strækning i de første ca. 3 måneder af hans ansættelsesforhold.
  • Kørsel fra trænerens bopæl til udekampe samt til møder, men kun hvis træneren kører direkte hertil. I princippet gælder 60 dages-reglen også for denne kørsel, men i praksis vil den sjældent få betydning.
  • Kørsel fra klubben til udekampe, møder mv.

Rejsegodtgørelse

Ved rejser med overnatning kan klubben skattefrit dække udgifter til hotel eller lignende som udlæg efter regning. Altså den faktiske udgift. Alternativt kan klubben udbetale en skattefri godtgørelse, der i 2020 højst må udgøre 223 kr. pr. overnatning.

Også merudgifter til kost kan dækkes skattefrit som udlæg efter regning. Kun ved rejser over 24 timer kan der som alternativ hertil udbetales skattefrie diæter. I 2020 er taksten 521 kr. pr. døgn og 21,71 kr. pr. påbegyndt time for tilsluttende dag. Hvis udgiften til overnatning dækkes efter regning, og der heri indgår betaling for morgenmad, nedsættes det skattefrie døgnbeløb med 15 %, det vil sige med 78,15 kr.

Hent hele publikationen